Sened-i İttifak Nedir, Özellikleri Nelerdir

Sened-i İttifak Nedir, Özellikleri Nelerdir

- in Dersimiz
5320
5

Ders_NotlariSened-i İttifak (1808)

Sened-i İttifak, Rumeli ve Anadolu’da kök salan ve neredeyse bağımsızlıklarını ilan eden Âyan ile Osmanlı Merkez Yönetimi arasında yapılan bir anlaşma niteliğindedir. Amaç, merkezle bağlantılarını koparmış âyanı devlet denetimi altına almaktır.

Padişah II. Mahmut döneminde, istanbul’a çağrılan bir kısım âyan İle padişah arasında Ekim 1808’de kabul edilen bu belge misak (sözleşme) biçiminde ilan edilmiştir.

Ahlaki ve dini yaptırıma sahip olan Sened-i İttifak, Türk Anayasalcılık tarihinde çok önemli bir belgedir.

Bu sözleşmeye göre Ayanlar devlet otoritesini tanıyacak ve yapılacak ıslahatları destekleyeceklerdir. Buna karşılık Âyan bulundukları bölgede halka adil davranacaklar, devlet adına vergi ve asker toplayabileceklerdir.

? Sened-i ittifak Osmanlı Devleti’nde anayasalcılık düşüncesinin ortaya çıktığı i ve padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir.

? Sened-i İttifak ile Osmanlı Devleti, Âyanı tanıyarak onların statüsüne hukuki zemin kazandırmıştır.

? Padişahın yetkileri ilk defa sınırlandırılmıştır. Padişah ilk defa kendi otoritesi dışında bir güç kabul etmiştir.

? Sened-i İtiifak, ingilizlerin XII. Yüzyılda kabul ettiği ve İngiliz Meşrutiyetinin temelini oluşturan Magna Carta’ya (1215) benzemektedir. Magna Carta, İngiliz Kralı ile İngiliz soyluları arasında imzalanan bir sözleşmedir ve dünyadaki ilk demokratikleşme hareketidir. Senedi İttifak ise Osmanlıdaki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir.

? Sened-i ittifak anayasa değil, anayasal bir belgedir.

? Sened-i ittifak ile verilen haklar; halka değil, kendiliğinden ortaya çıkmış bir tür derebeyi durumundaki ayana verildiğinden devletin o sıradaki zaafını, yani Ayana bile söz geçiremeyecek hale geldiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle Osmanlı Devfeti’nde padişah otoritesini sınırlandıran ilk belgedir.

5 Comments

  1. İyi ki bu siteyi kurmuşsunuz çok işime yarıyor

    1. Çok işime yaradı teşekkürler…

  2. Cok yararli bi site bu siteyi cok seviyorum

  3. merhaba.bir sunu hazırlamam gerekiyor fakat seçim kapalı. dökümanlara nasıl ulaşabilirim? indirme linki v.s. olsaymış çok iyi olurmuş.

  4. bunları hangi sitelerden aldınız kaynakçalar neresi

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir