Genel KültürEdebiyat

Aba Nedir, Ne Demek, Aba İlgili Cümleler, Atasözleri

Aba nedir, ne demek, sözlük anlamı. Aba ile ilgili atasözleri, deyimler, cümleler. Aba kime denir? Aba Oyunu Nasıl Oynanır?

1. Yünden, döverek ya da bastırarak elde edilen bir tür kalın, kaba kumaş. (Günlük kışlık giyimde şalvar, mest, terlik, salta, yelek, cüppe, yağmurluk; asker giyiminde tozluk ve dizlik yapımında kutlanılmıştır.)

2. Aba, keçe, şayak gibi kalın kumaşlardan dikilmiş, uzun, yakasız üstlük: Aba altında er yatar (atasözü).

3. Yörs. Çoban, deveci, göçerlerin giydiği uzun, yakasız üstlük; kepenek.

4. Esk. Tarikat çevrelerinde dervişliğin simgesi sayılan ve dervişlerin elbise üstüne giydikleri, abadan yapılmış geniş kollu üstlük.

5. (Bir kimseye) aba altından değnek, sopa göstermek, üstü kapalı bir biçimde karşısındakini korkutmak.

Aba giymek dervişliğe girmek. derviş olmak. Abayı atmak, üstlenilen bir sorumluluktan, bir yükten kurtulup ferahlamak. Abayı başkasına atmak, kendini kurtarmak amacıyla bir suçu başkasına yüklemek. Bir yere abayı sermek, o yere kendi eviymişçesine, teklifsizce yerleşmek Bir kimseye abayı yakmak, ona âşık olmak, tutulmak Sonunda konaktaki kızların en küçüğüne abayı yakmış. |Abayı yaktı Fatma’nın, Fatmacığın bezine, dış görünüşüne, giyim kuşamına bakıp birine gönlünü kaptıran kimse için söylenir

Aba atma, açık yerlerde, çok sayıda oyuncuyla oynanan oyun. Aba dolambaç oyunu, aba atma oyununun değişik bir türü. Abadan yapılmış kimi giyecekler için kullanılır: Aba terlik. Aba potur.

Aba Oyunu: içine aba. ceket gibi şeyler konarak ağırlaştırılmış bir bohçayla oynanır. Oyuncular iki gruba ayrılır, bir grup öbürünü omuzuna alır. Omuzdakiler arasından seçilen ebe, bohçayı arkadaşlarına fırlatır. Bohça yere düşerse, gruplar yer değiştirir. Aba dolambaç oyunundaysa oyuncular yere oturur. Ebe ayakta ve halkanın dışındadır. Bohçayı halkanın içine girmeden yakalamaya çalışır. Bohçayı yakalatan ebe olur.

ABA 1. Büyük kız kardeş, abla (çocuk dilinde ve belli yörelerde): Abam benden iki yaş büyük.  2. Anne: Abam beni doğururken ölmüş. (Kimi yörelerimizde üvey anne, büyükanne, kaynana, yenge, teyze, hala ve yetişmiş, erginlik çağına erişmiş küçük kız kardeş anlamında da kullanılmaktadır.)

Kaynak:  Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi 1 Cilt Sayfa 5