Kültür

Abbasi Sanatı Hakkında Bilgi

 

Abbasiler dönemi, İslam İmparatorluğu’nun en parlak dönemidir. Bu dönemde hemen her bölge, bağımsız bir imar ve sanat merkezi durumuna gelmiştir.

Bu dönemde, gelişmiş bir edebiyat görülmektedir. Firdevs’inin Şehnamesi ve Hizami’nin Hamsesi, bu alanda iki örnektir. Bilim, fen ve müzik başta olmak üzere tüm güzel sanatlar büyük bir gelişme göstermiştir. Abbasîler döneminde, Antik Çağ bilimsel kitapları; Yunancadan, Süryaniceden, Sanskritçeden ve Farsçadan, Arapçaya çevrilmeye başlanmış, bu konuda ilgi giderek artmıştır.

Günümüzde Abbasiler döneminden kalma felsefe, gökbilim, tıp ve tarihle ilgili pek çok yazma bulunmaktadır. Asılları resimli olan bu kitapların çevirileri de resimlidir. Hatta Emeviler döneminde bir tür duvar süslemesi olan resim, Abbasîler döneminde kitap resmine dönüşmüştür. Bu durum, İslam kitap ressamlığının gelişmesine büyük ölçüde etken olmuştur.

Çeviri ve kitap resimlerinin yanı sıra bilinen eski ve güzel yazı türlerine kufi yazısı da bu dönemde katılmıştır.

IX. yüzyılda halifelerin oturmuş olduğu Samarra kentinde bulunan kalıntılar, Abbasî sanatının başlıca özelliklerini yansıtan belgelerdir. Abbasî sanatının mimarlıktaki en belirgin örnekleri olan camiler ve saraylar, yeni İslam sanatında İran katkısının önemini ortaya koyar. Melviye denilen, dıştan sarma bir rampa ile çıkılan minare tipinin en kusursuz örneği, dünyanın en büyük camilerinden olan Samarra Camii’ndedir. Samarra kentindeki saraylar, ağaç ve çeşmelerle kaplı iç avlunun çevresine yerleştirilmiş yapılar, Arap mimarlık üslubunun özelliklerini taşırlar. Doğal çevre koşullarına uyularak, o dönemde tonoz kullanımına başlanmış, daha sonra da İslam mimarlığının çok belirgin bir özelliği olan kemerin değişik biçimlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Yüzeyleri süsleme merakı duvar kaplamalarında belirgin bir şekilde göze çarpmaktadır.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı