Kültür

Abdaliler Hakkında Bilgi

 

Abdaliler. XVI. yüzyıl sonlarında Batı Afganistan’da Kandehar yöresinde yaşayan Türkler.

Eftalitler veya Akhunlar olarak bilinen Türklerden oldukları sanılmaktadır.

Müslümanlığın Maveraünnehir bölgesinde yayılmaya başlamasından sonra, Arapların baskısından kurtulmak için, Afganistan’ın güneybatısındaki dağlara yerleşmişlerdir. Gaznelîler zamanında Müslüman olmuşlar, Afganistan’ın Babur İmparatorluğu ile Safevîler arasında paylaşılmasıyla da Zemindâver ve Kandehar yöresinde Halaçlar ile birlikte yaşamışlardır. Bu yörede iki büyük devlet arasında bağımsız gibi yaşadıkları halde, kendi yönetimleri bozuk olduğu için Abdâlîlerin bir kısmı Herat yakınlarına göç etmişlerdir. Burada Nadir Şah, Safevîler ile Halaçları kendi egemenliğine aldıktan sonra Abdâlîleri de yenmiştir. Nadir Şah, Herat’taki Abdalileri bir sore sonra da Kandehar’a geri göndermiştir. Abdâliler, Kande-har’da bağımsızlıklarını îlan etmişler , Nadir Şah’ın ölmesi üzerine de imparatorluğun doğusunu kendi topraklarına eklemişlerdir.

Bir inanışa göre, Abdaliler bu adı Hoca Ebu Ahmet Abdal’dan almışlardır. Hoca Ahmet Han’a inciler incisi (Dürr-i dürrân) da denildiğinden, Abdaliler, Dürraniler olarak da bilinmektedirler. Daha sonraları Halaçlar gibi dillerini kaybederek Afganlaşmışlardır.
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı