Genel KültürDini Konular

Abdest Nasıl Alınır Kısaca (Abdest Alma Sırası)

Abdest nasıl alınır kısaca? Abdest alırken hangi sıra takip edilir. Abdesti bozan ve bozmayan şeyeler nelerdir? Abdest almanın kuralları

1. Eller bileklere kadar üç kere ovuşturularak yıkanır,
2. Sağ elle, ilkin ağza, sonra buruna olmak üzere üçer defa su verilir.
3. Yüz üç kere olmak üzere yıkanır.
4. Dirseği biraz aşacak surette evvela sağ kol, sonra sol kol üçer kere yıkanır.
5. Islatılan sağ elin içiyle alınılan arka tarafa doğru sıvazlanarak bas meshedilir.
6. Islak elin baş ve serçe parmaklarıyla sıvazlanarak kulaklar meshedilir.
7. Boyun ıslak parmakların tersiyle ense ortasından yanlara doğru meshedilir.
8. Topuğu biraz geçmek suretiyle ilkin sağ, sonra da sol ayak yıkanır.

Abdest, namaz kılmak için yüz, el ve ayak gibi vücudun bazı organlarını yıkamak, temizlemek. Farsça bir terim olan abdest, “Ey iman edenler, namaza duracağınız zaman yüzlerinizi, dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Başınızı sıvazlayın. Topuklarınıza kadar ayaklarınızı da.” (Maide: 6) Kuran emri gereğince namazın ön ve zorunlu şartıdır. 

Anılan ayete göre yüzün, dirseklere kadar ellerin yıkanması, başın sıvazlanması, ayetin okunuş biçimlerinden birisi konusundaki kabullere göre ayağın sıvazlanması ya da yıkanması abdestin temel şartlan, farzlarıdır. Bunlardan birisinin eksik bırakılması durumunda abdest alınmamış olur.

Hz. Muhammed, Kuran’ın temel şartlarını belirlediği abdesti kimi ekleme ve ayrıntılarıyla uygulamıştır. “Abdestin sünnetleri” olarak adlandırılan bu uygulamalar şunlardır:

  • Abdeste niyet etmek.
  • Besmele ile başlamak.
  • Ağız ve buruna üç kez su vererek temizlemek.
  • Misvak ya da fırça ile dişleri temizlemek.
  • Abdest organlarını ayetin belirlediği sıraya göre yıkamak, sıvazlamak.
  • Hep sağ organlardan başlamak. Her organı üç kez yıkamak. El ve ayak parmaklarının aralarını ovalayarak yıkamak. Kulakları ve boynu sıvazlamak. Organları ara vermeden yıkamak.

Abdest alırken sünnete aykırı kimi davranışlardan sakınmalıdır. Sakınılması gereken ve mekruh olarak nitelenen bu davranışlar şunlardır:

Suyu gereğinden fazla ya da az kullanmak, zorunluluk olmadan konuşmak, organları yıkarken suyu hızla çarparak çevreye sıçratmak ve gene zorunlu olmadıkça temiz olmayan yerlerde abdest almak.

Temizliğe son derece önem veren Hz. Muhammed, her namazdan önce abdestin yenilenmesini sürekli teşvik etmiş ise de, uygulamaları ile bunun bir zorunluluk olmadığını göstermiştir. Bu nedenle her namaz öncesinde abdest yenileme daha iyi olmakla birlikte, abdestin bozulması durumu dışında zorunlu değildir.

Abdestin bozulmasına yol açan, yeniden abdest almayı gerektiren nedenler şunlardır:

Tabii ihtiyaçların giderilmesi, yellenmek, vücudun herhangi bir yerinden kan, irin ya da sarısu çıkıp akması, ağız dolusu kusmak, atılan tükürükte en az yarısı kadar kan bulunması, yatarak ya da bir şeye yaslanarak uyumak, bayılmak, sarhoş olmak, namaz kılarken yanındakilerin duyabileceği biçimde gülmek.

İslam, abdestli olmayan kişiler için bazı sınırlamalar getirmiştir. Buna göre abdestli olmayan kişi namaz kılamaz, tilavet secdesi yapamaz, cenaze namazı kılamaz, Kâbe’yi tavaf edemez. Bir yoruma göre de Kuran’ı eline alamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir