Abgar Efsanesi Nedir? Neyi Anlatır? Konusu Nedir?

Abgar Efsanesi nedir, neyi anlatır, konusu nedir? Hristiyanlık için Abgar Efsanesi Neden Önemlidir?

Abgar efsanesi, Hristiyanlığın ilk zamanlarında İsa’nın Osroene kralı V. Abgar Ukkama ile mektuplaştığına İlişkin yaygın efsane.

Osroene’nin başkenti, Suriye Platosunun kuzeyinde bir Mezopotamya kenti olan Edessa’ydı (Urfa).

Efsaneye göre. İsa’nın mucizelerini duymuş olan cüzamlı kral, yazdığı mektupta onun dinini kabul ettiğini bildirmiş ve kendisini tedavi etmesini istemişti; buna karşılık olarak da. İsa’ya, zulümden kurtulmak üzere Osroene’ye iltica etmesini öneriyordu. İsa. bu mektuba verdiği yanıtta, kralı imanından ötürü övmüş, yaşamını adadığı görevin, kendisini Edessa’ ya gitmekten alıkoymasından duyduğu üzüntüyü belirtmiş ve göğe yükselişinden sonra bir havarisinin Edessa’ya gidip kralı tedavi edeceği vaadinde bulunmuştu.

Bu efsanenin daha gelişmiş bir biçimine Edessa’daki ilkel Hıristiyanlık üzerine bir Süryani belgesi olan Addai Doktrini’nde rastlanmaktadır. 4. yüzyıl başlarında düzenlendiği sanılan mektupların düzmece olduğu, 5. yüzyıldan sonra kabul edilmiştir. Ancak, mektupların Süryaniceden Yunancaya, Ermeniceye, Latinceye ve Arapça ya çevrilmiş olması efsanenin ne denli yaygın olduğunun bir göstergesidir.