Güncel

Abis Nedir? Abis Ne Demek Anlamı Özellikleri

Abis nedir, Abis ne demek sözlük anlamı nedir? Abis ne anlama gelir? Abis balıkları ve özellikleri hakkında bilgi.

Abis Okyanuslarda derin diplere verilen ad. Genellikle 1 000 – 3 000 m arasında yer alan, ama bazı yerlerde derinlikleri 6 000 – 7 000 m’yi bulan abisler, okyanusların % 75’ini, dolayısıyla da yerkürenin % 50’sini kaplarlar.

Bazı Abislerde sıcaklıklar ve tuzluluk oranları aşağı yukarı değişmezdir; Atlas okyanusunda düz, Büyük Okyanus’taysa tümseklidirler; çoğunlukla çamurla kaplıdırlar. Abislerde yaşayan deniz dibi hayvanları arasında neredeyse bütün hayvan şubelerinden örneklere rastlanır. Bu hayvanlar, genellikle yüzeyden düşen atıklarla beslenirler.

Okyanus yüzeyininim 1OO’de 80’e yakını (yeryüzünün yarıdan fazlası) abislerle kaplıdır. Abislerin özellikleri, önce sondajla (dipten örnek getiren sondaj kepçeleriyle), sonra doğrudan ulaşılarak (Piccard batiskafı, 1953) ve denizaltı film ve televizyon çekimiyle belirlendi.

Biyolojik bakımdan abisteki koşullar yeraltı sularındaki koşulları andırır: 600 m’den derinde tam karanlık (dolayısıyla üreticilerden, yani alg’lar gibi klorofillı bitkilerden tam yoksunluk) ve beslenme açısından, ışık alan yüzeysel sulardaki kaynaklara tam bağımlılık. Bu bağımlılık, abisteki hayvanları üç türlü beslenmeye yöneltir: az derinde yaşayan canlı avları yakalamak için biraz yukarı çıkmak, “hiç durmadan yağan kar gibi” (R. Carson) dibe doğru düşmekte olan ölü varlıkları geçerken kapmak, dibe ulaşan artıkları ya da dipte yaşayan canlıları (bentos) yakalayıp yemek.

Abis balıklarının çoğunda ağız, gövdeye göre oldukça büyüktür; bazılarındaysa yukarıya dönüktür (saccopharynx). Abislerin karanlık oluşu buradaki kör ya da tersine çok iri gözlü türlerin çok oluşunun nedenidir. Bu canlıların birçoğunda, hatta kendileri kör olsa bile, görebilen avları çeken (ışık saçan) organlar vardır. Dipte yaşayan canlılar büyük derinliklerdeki ince unsurlu çamura batmamak için uzun bacak ya da geniş yassı taban gibi özel organlara muhtaçtır. Abislerde hiçbir şey hızlı değişmez ve koşul sürekliliği gösteren böyle bir ortama uyarlanmış hayvanlar hızlı basınç, sıcaklık ve tuzluluk değişikliğine pek dayanamazlar. Milyonlarca yıldan beri yüzeyde kaybolmuş pek çok yaratık, yeryuvarın ve biyolojik evrimin dışında kalarak hâlâ abislerde yaşamaktadır.

Abislerde yumuşak yaratıkların çokluğu ve balık iskeletlerinin kırılganlığı, derin sularda kalker oranının çok düşük olması yüzündendir. Bireylerin birbirinden ırak olması erkek ve dişinin karşılaşmasını güçleştirdiğinden, dişinin üzerinde asalak yaşayan “cüce erkekli türler ortaya çıkmıştır.

Doğurgan ya da çabuk gelişen türlerin çokluğu, kendi yumurtalarını kuluçkalayan ya da herhangi bir biçimde koruyan türlerin varlığı da bu yüzdendir.

Abislerin faunası çeşitlidir: abislerde hemen hemen bütün hayvan şubeleri örneklerine rastlanır; ne var ki abislerin biyokütlesi, yüzey sularının yaşamaya daha elverişli kesimlerine oranla yaklaşık 100 kat daha azdır. Buradaki canlılar arasında yerellik derecesi de oldukça yüksektir, yani bütün dünyada abislerdeki yaşam koşulları, hemen hemen aynı olduğu halde, türlerin büyük bir bölümü okyanusun yalnız bir bölgesine özgüdür.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir