Güncel

Abonman Nedir? Ne Demektir? Çeşitli Anlamları

Bir kişi veya kuruluşla alıcı arasında bir malın veya bir hizmetin düzenli olarak sağlanması için yapılan anlaşma.

Abonman nedir, ne demektir, hangi anlamda kullanılır? Abonman kartı, sözleşmesi, poliçesi ne demek.

Elektrik, su, havagazı, tren, otobüs abonmanları gibi. Anlaşma, yazılı olabileceği gibi sözlü de olur.

Abonman ücreti genellikle peşin ödenir. Belli bir zaman dilimini kapsayan bu anlaşma, alıcıya, pratik yaşamda bazı kolaylıklar sağlar, örneğin, hizmet karşılığı fiyatta belli oranda ucuzluk yapılabilir, hizmet alıcının ayağına getirilebilir.

1. Bir ticari kuruluş ya da kamu kuruluşuyla müşterileri arasında, ürünlerin ya da hizmetin düzenli biçimde sağlanması için yapılan anlaşma: Havagazı, elektrik, su abonmanı. Tren, otobüs abonmanı. Gazete, sinema, tiyatro abonmanı.

2. Abonman kartı, aboneliği gösteren kart. Abonman kredisi, küçük çiftçilerin topluca, yılın belli zamanlarında tarımsal kredi kurumlarından, çoğunlukla borçlarını ödemek için aldıkları işletme kredisine halk arasında verilen ad

Huk. Abonman sözleşmesi, taraflardan birinin edimini sürekli olarak yerine getirmeyi, buna karşılık diğer tarafın ücreti bir anda ya da belirli aralıklarla ödemeyi üstlendiği sözleşme.

Abonman poliçesi, yıl içinde sigortalı değerlerin artış ya da azalışlarına göre değişen rizikolar için teminat veren ve primi yıl sonunda ayarlanan poliçe.

Abonman sözleşmeleri iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Taraflardan biri, bir mal ya da hizmet sunma, diğer taraf da bu mal ya da hizmetin karşılığını ödeme yükümlülüğü altına girer. Tarafların edimlerini yerine getirmelerindeki süre, bu tür sözleşmelerin belirgin özelliğidir. Mal ve hizmet sürekli olarak sunulduğu halde bunların karşılığı bir kerede ya da belirli zaman aralıklarıyla ödenir. Abonman sözleşmelerinin özel hukuk alanındaki tipik örneği, gazete ya da dergi gibi belirli zaman aralıkları içinde çıkan yayınlar için yapılan sözleşmelerdir. Kamu hukuku, özellikle idare hukuku alanındaki belli başlı abonman sözleşmeleri, elektrik, havagazı, su, telefon vb. hizmetler için kamu tüzel kişileriyle bu hizmetlerden yararlanan kişiler arasında yapılan sözleşmelerdir.

Kredi Kartı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir