Genel KültürTarih

Aborjinler Kimdir Nerede Yaşarlar?

Aborjinler, Avustralya’nın ilk sahipleridir. Binlerce yıl orada yaşamışlardır. Avrupalı sömürgecilerin gelişinden önce, hayatlarını doğayla uyum içinde sürdürmüşlerdir. Geleneksel yaşama biçimleri bugün büyük ölçüde kaybolmuştur.
Aborjin’ adı “başlangıçtan beri” anlamına gelen Latince ab origine’den gelmektedir.

İlk Avrupalı göçmenlerin Avustralya’ya gelmesinden sonra 600.000 Aborjin’in öldüğü tahmin ediliyor. İlk beyazlar geldikten sonra görülen çiçek salgını çok sayıda Aborjin’in ölümüne yol açmıştır.

Aborjinlerin Avustralya’ya Asya’dan geldikleri sanılmaktadır, Geniş aile grupları olarak da bilinen küçük kabileler halinde ülkeye dağılmışlardır. Avustralya’nın bir yerinden diğerine avlanarak ve yemek için bitki toplayarak hareket etmişlerdir.

Aborjinlerin “totem atalar” kültüne dayalı dinsel uygulamaları son derece ayrıntılıdır. Atalarının ruhlarının, toprağın özelliklerini “Hayal Zaman” dedikleri bir dönemde yarattıklarına inanıyorlardı. “Hayal Zaman” da ruhlar toprağın üzerinde dolaşıp tüm hareketli, hareketsiz varlıkları, ağaçları, taşları, nehirleri ve insanları yaratmışlardır. Toprak ve barındırdığı her varlık bütünüyle kutsaldır.

Avrupalılar, Avustralya’ya yaklaşık 200 yıl önce yerleşmeye başladılar. Okları ve bumerangları, Avrupa silahlarına denk olmayan birçok Aborjin’i öldürdüler. Avrupalılar, yerleşim ve çiftlik alanları olarak Aborjinlerin avlanma sahalarını ve kutsal yerlerini kullandılar. Aborjinler, dirençleri olmayan ve Avrupalılar tarafından Avustralya’ya taşman hastalıklardan dolayı da öldüler.

Geniş bir toprak parçası olan Avustralya’nın en uzak noktalarında, 1950’lere kadar beyaz adamla çok az ilişki içine giren kabileleri inceleyen bilim adamları, Kalahari Çölü’ndeki Boşimanlarla birlikte taş çağını yaşamaya devam eden son insanlar olduklarını söylemişlerdir.

Sosyal örgütlenmelerinin ve yaşamlarıyla ilgili birçok ayrıntının Avrupa insanıyla karşılaştırılmaktan çok uzak olduğu yine antropologlar tarafından belirtilmiştir.

Bugün birçok Aborjin, büyük şehirlerde ve kasabalarda yaşamaktadır. Koori olarak adlandırılmayı tercih ederler. Yıllarca süren kampanyalar sonucunda kültürlerini yok etmeyi amaçlayan yasalar kaldırılmıştır. Aborjinler, barışçı insanlar olmalarına rağmen göçmenler tarafından sorun olarak görülmüşlerdir. Bugünkü politikacılar geçmişteki hataları kabul etmeye başlamışlardır. Örneğin eski Başbakan Bob Havvke, Aborjinlere uygulananların “uzun, trajik bir haksızlık ve baskı” olduğunu itiraf etmiştir. 1998’de ulusal bir “Özür Günü” ilan etmiştir. Bazı kutsal alanlar, ilk sahiplerine geri verilmiştir. Şimdi Aborjin halkının kendileriyle ilgili konularda söz hakkı bulunmaktadır.
 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir