Güncel

Acele Nedir? Acele Ne Demek Anlamı

Acele nedir, Acele ne demek sözlük anlamı nedir? Acele ne anlama gelir? Acele işte şeytan karışır, Bir şeyi, aceleye getirmek, Acele işlerde el koyma anlamı nedir?

Acele 1. Bir şeyi yapmakta gösterilen telaş: Acelesinden şapkasını unuttu. Acele ile çıktı. Aceleyi hiç sevmem. Daha hava kararmadı, acelen ne?

2. Acele etmek, çabuk davranmak: Acele etmezsen treni kaçıracaksın.

3. Bir işi yapmakta acele etmek, o iş için erken davranmak Sevinmekte, kızmakta, evlenmekte acele etmek

4. Acele acele, oldukça çabuk, hızlı hızlı: Önümdekilerden biri acele acele yürüyordu.  Acelesi var (yok), bir kimsenin çabuk davranma zorunda olduğunu (ya da olmadığını) belirtir. Acelem var hemen gideceğim. Acelen yoksa biraz daha bekle. Acelesi yok, bekleyebilecek bir işi, durumu gösterir. Acelesi yok, sonra ödersin. |Aceleye gelmek, bir iş söz konusu olduğunda, zaman darlığı yüzünden o iş için yeterli özeni gösterememek: Bu çeviriler aceleye geldiğinden istediğim gibi olmadı. Bir şeyi, aceleye getirmek, bir şeyi kısa sürede, özensiz yapmak: Gerekli özeni göstermemiş, bu yazısını aceleye getirmiş.  Aceleye getirmek, zaman yetersizliğinden karşısındakini aldatacak biçimde yararlanmak: el çabukluğu yapmak: Manav aceleye getirip çürük domatesleri de araya sıkıştırmış.

Telaşla, ivedilikle yapılan; çabuk yapılması zorunlu olan şey için kullanılır; ivedi, acil: Acele işe şeytan karışır (atasözü). Acele bir işim var, hemen gitmeliyim

2. Telefon, telgraf vb. söz konusu ise, bunlara belli bir öncelik tanındığını gösterir.

Huk. Acele işlerde el koyma

ELKOYMA.  Acele itiraz. Acele kamulaştırma

Bir eylemin geciktirilmeden ve çabuklukla yapılması gerektiğini belirtir; derhal, hemen, tez: Acele gel! Bu mektubu acele gönderin.

Acele ile yapılan işler ya eksik, ya da hatalı olur. Kişiler telaş ve acele ile yaptıkları işlerde başarı kazanamazlar. Oysa tedbirli ve düşünülerek yapılan işler kendilerinden beklenilen sonucu ve başarıyı verirler.

Her işin tamamlanması, belli bir süreyi içerir. Hangi türden iş olursa olsun bu kural geçerlidir. İş hususunda acele etmek mutlaka hatayı doğurur. İşler bozuk ve yanlış olunca da o işe şeytanın karıştığına inanılır. Çünkü şeytan da insanların işlerini bozmak ve başarılarını engellemek için çeşitli gayretler sarf eder. Zaten acele etmek şeytana özgü olarak bilinir. Yani bir işte acele eden kişi mutlaka bir şeytanlık düşünüyor veya şeytana aldanmaya hazır demektir.

Bir işi, layıkıyla, pişire pişire, üzerinde düşünerek ve emek sarf ederek yapmak gerektiğini tavsiye için söylenir.

Acele yapılan iş sağlıklı olmaz.

Bütün kötülüklerin anası olarak kabul edilen şeytanın, acele yapılan işe karışacağı, yapmak istediğimiz işin, bozuk, yanlış olmasına yol açacağı belirtilmektedir.

Yaptığımız işin istediğimiz şekilde sonuçlanmasını istiyorsak, asla acele etmemeliyiz. Acele edersek baz* aksaklıkları görüp gerekli önlemleri alamayacağımız için, istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Bu işi yapmak için harcadığımız zamana yanabilir, maddî birçok zarara, uğrayabilir, hatta sağlığımızı bile kaybedebiliriz. O hak de, işlerimizi aceleye getirmemeli; her zaman planlı, programlı olmalıyız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir