EdebiyatAtasözleri

Acelecilik İle İlgili Atasözleri ve Anlamları

Acelecilik, hızlı hareket, tez davranmayı huy edinme, sabırsızlık ve telaş göstermedir. Telaşa kapılan insan aklını ve zamanını doğru kullanamaz. Hata yapma olasılığı fazladır. Sabırsızlık gösteren kimse aceleyle bazı hususları gözden kaçırabilir. İstenmeyen kötü sonuçlara neden olabilir Bunları çözebilmek için gereksiz zaman kaybedebilir ve hedefe varması güçleşir. Bu durumda pişmanlık duyulur ama iş işten geçmiş olur. Ağır ve emin gitmek insanı yolda yormaz; dikkatli gidildiği için de hedefe sağlıklı bir şekilde ulaşılır. Telaş insanı yoran bir hâldir. Bazı işleri halletmek bir oluşum süreci gerektirir. Bunu tamamlamadan aceleci davranıp sonuca varmak istersek hata yaparız.  Çünkü acele ile amaca ulaşılamaz. Atalarımız basamak basamak, sindirerek yapılan işlerin insanı daha sağlıklı sonuçlara vardıracağını inanmışlardır.

Acabanın sırası değil, acele lazım. Acele karar verilmesi gereken durumlarda düşünmek için zaman harcanmamalıdır.

Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlıktır. Acele ile yapılan işlerin sonunda pişmanlık duymak vardır.

Acele eden kancık kör doğurur. Acele yapılan işlerde mutlaka bir kusur bulunur.

Acele etme dilini ısırırsın. Acelecilik kişiye zarar verir.

Acele etsen de iş olacağına varır. Aceleciliğin bir yararı yoktur, çünkü acele edilse de edilmese de bir iş kadere uygun olarak sonuçlanır.

Acele giden ecele gider. Acelecilik kişiyi ölüme götürür.

Acele giden ile yürüyen yolda kalır. Acele etmek sanıldığı gibi kişiyi daha çabuk amacına ulaştırmaz, tersine acele eden kişi bir işe gereken ilgi ve dikkati gösteremediği için başarısız olur.

Acele ile kalkan nedametle oturur. Acele ile yapılan işlerin sonunda genellikle pişmanlık duyulur.

Acele ile menzil alınmaz. İstenilen sonuca ulaşmak istiyorsak aceleci olmamalıyız.

Acele ile pire tut. Basit, önemsiz işlerde aceleciliğin zararı olmaz, aksine yararı olur.

Acele işe şeytan karışır. Acele ile yapılan işlerde yanlışlıklar, bozukluklar çok olur.

Acele şeytandan, teenni Rahman’dan. Acele etmek yanlıştır; sabretmek ise insanı doğruya götürür.

Acele yürüyen yolda kalır. Bir işte aceleci davranırsan sürekli hata yapar ve işi tamamlayamadan bırakmak zorunda kalırsın.

Ağaç çiçeklenmeden meyve vermez. Bir iş sonuçlanmadan o işten yarar beklemek erken olur.

Ağır giden dağlar aşar. Bir işte acele etmeden, dikkat ve özen göstererek ilerleyenler en zor işleri bile başarırlar.

Ağır git ki yol alasın. Yavaş ve dikkatli çalışırsan yapığın iş daha sağlam olur.

Bir denmeden iki denmez. İnsan bir arıda hedefine varamaz.

Çok koşan/Tez giden çabuk/çok/ tez yorulur. Bir işte acele eden gereğinden çok çaba gösterdiği için çabuk yorulur.

Deve ağır gider, amma yol alır. Tedbirli kişi işini yavaş yapar, ama hatasız yapar.

Hafif kaynayan tencerenin dibi tutmaz. Yavaş yavaş yapılan işte hata olmaz.

Her acelenin sonu nedamettir. Acele işin sonu hayırsız gelir.

Her şeyde aheste koşmalıdır. Her işte sakin davranmalı ve acele etmekten kaçınmalıdır.

İven kız ere varmaz, varsa da baht bulmaz. İyice düşünmeden ve koşullan dikkate almadan, aceleyle verilmiş bir kararla bir işe girişenler o  işten bekledikleri sonucu alamazlar

İven sinek süte düşer. Aceleci insan yaptığı işi yüzüne gözüne bulaştırır.

İvme ile ermez bir kul murada, ne kadar ivse olmaz mukadderden ziyade. İnsanın ne kadar acele ederse etsin kısmetinden fazlasını elde edemez.

İvmek ile kalkan pişmanlıkla oturur. Acele eden kişi sonunda yaptığı işten pişman olur.

İvmek ile yol alınmaz. İyi ve sağlam iş için aceleci olmak çözüm değildir.

İyi iş altı ayda biter/çıkar. Acele ile yapılan bir işte eksiklik ve yanlışlıklar çok olur

Kestirme yoldan giden çok dolaşır. Bir işte acele eden hata yapar ve çok zaman kaybeder

Merdiven ayak ayak (çıkılır). Bir işte ilerlemek istiyorsak yavaş yavaş ve ölçülü hareket etmeliyiz.

Tez binen tez iner. Acele yapılan iş çabuk bozulur

Tezlik işi bozar. Acele yapılan iş hatalı olur.

Yavaş giden yorulmaz. İşini acele etmeden yapan kişi sorunla karşılaşmaz

Yavaş kaynayan aşın dibi tutmaz. Ağır ve dikkatli yapılan işte hata yapma olasılığı azdır.

Yel gibi giden sel gibi gider. Acele yapılan iş dayanıklı olmaz.