Güncel

Acem Nedir? Ne Demek? Anlamları

Çeşitli anlamlarda kullanılan "Acem" sözcüğü hakkında kısa özet bilgiler.

Acem nedir, ne demektir, sözlük anlamı nedir? Acem ile ilgili sözler, cümleler. 

Arapların Arap olmayanlara verdikleri ad. İranlı. İran’ın fars ırkından olmayan yerli halkı Azerbaycan’daki şii Türklerİran ülkesi; Acemistan. Acem Arslan’ı, yalancı kahraman (acem bayrağının üzerindeki aslan resmini anıştırarak).

Acem bahçesi, İran’ın yüksek duvarlarla çevrili, ortası havuzlu, güllerle bezenmiş ünlü bahçelerine Türklerce verilen ad. (Halk öykülerinin, divan edebiyatının yaygın motiflerindendir.)

İlgili Makaleler

Acem çapkını, kentin çevresini dolaşmak İçin kiralanan at.  Acem kaması, ince keskin kama.  Acem kılıcı, iki yanı da keskin kılıç. Acem kılıcı gibi, karşıtlarının yanı sıra yandaşlarına da zarar vererek, onları da kırarak, Acem mübalağası, palavrası, mübalağa ve palavranın aşırılığını göstermek için kullanılır.

Acem tıraşı, başın yalnız arkasında saç bırakıp, tepe ve yanlardaki saçları tıraş ederek oluşturulan saç biçimi

Acem kösteği, eski yazmalarda, dikildikten sonra kitabın arkasına yapıştışrılan, tıraş edilmiş ince deri bant.

Acem işi, renkli ipekle işlenen, altın ve gümüş boncuklarla bezenmiş döşeme işlemesi. (Yatay yönde çok ince ipekle işlenir, üzeri ince sırmayla örülür, eş ya da değişik renk sırmayla motif bağlantıları yapılarak altın ya da gümüş boncuklarla zenginleştirilir.) Acem topağı

Acem külahı, eskiden kullanılan bir tür başlık. (Siyah kuzu derisinden yapılır, tepesi sivri olurdu.)

Acem koşması, Anadolulu âşıkların düz ya da cinaslı olarak söylediği, Azerbaycan’a özgü bir ezgiyle okunan koşma türü. Acem manisi, biçim ve ezgisiyle Azerbaycan’a ait olan ve Doğu Anadolu’da da söylenen genellikle cinaslı bir mani türü.

Acem çadırı, Osmanlı sultanlarının atlı gezilerinde (binişi hümayun) kullanılan çadır. (Öteki çadırlarla birlikte mehterhanede saklanırdı)

Acem işi yazma, duvar süsleme amacıyla yapılmış kalıp işi yazma. (Bu yazmalarda, açık krem zemin üzerine karakalem siyah, kırmızı, mavi sarı ve yeşil renkler kullanılır; figüratif ve yazılı olur. 1.20 x 4 m ya da 1.10 x 3 m boyutlarındadır. İstanbul, Edirnekapı’da yapılırdı.)

Türk müziğinde bileşik makam. Bayati makamına yakındır. Ondan ayrılan yönü, acem perdesinden ya da dolaylarından başlaması ve çargâh (do) perdesi üzerindeki çargâh dörtlüsünü sık sık kullanmasıdır.

Türk müziğinde, tiz sekizlideki fa sesinin adı. (Orta sekizlideki fa’ nın adı acemaşiran ‘dır.)

Acem, karagöz oyunu tiplerinden, İran ya da Azerbaycan’dan gelmiştir; varlıklıdır. Eğlenceden, dalkavukluktan hoşlanır, bol para dağıtır. Abartılı konuşur, şiire düşkündür. Kimi kez okuduğu farsça beyitlere Karagöz’ün aynı uyak ve ölçüyle verdiği uydurma yanıtlar, oyunun güldürü öğelerinden birini oluşturur.

Acem Düzeni: Türk halk müziğinde bir bağlama düzeni. Alt ve orta teller ana düzendeki gibi akort edilip üst tel fa sesine yükseltilir. Kontrol edildiğinde orta teldeki iki fa sesi ve alt teldeki fa, üst telle uyumlu olmalıdır. Üst teldeki re sesiyle orta tel, la sesiyle alt tel aynı sesi vermelidir. Karar sesi orta teldeki fa sesidir. Kervan adlı parça bu düzenle çalındığından kervan düzeni de denir.

Acem Halayı: Bir halk oyunu. Güney Anadolu’da oynanır. Davul, zurna eşliğinde ağırdan başlayıp hızlanarak süren, bağımlı bir oyundur. Gelin alayı da denir.

Acemaşiran Perdesi: Türk ses dizisinin onuncu perdesi. Orta sekizlideki fa notasıdır. Yirmi dört dereceli ses dizisinde kaba çargâhtan başlar. Tiz şeklinde acem, en tiz şeklinde ise tiz acem adını alır.