Acemaşiran Makamı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Acemaşiran Makamı nedir, ne demektir? Acemaşiran Makamı özellikleri nelerdir? Acembuselik, Acemaşiran Perdesi Ne Demek?

Acem, Türk müziğinde bir perdenin ve bir makamın ortak adı. Acem perdesi, tiz sekizlideki fa’dır. Acem makamı, bayatı makamına benzer. Ondan ayrılan yönü, acem perdesinden ya da dolaylarından başlaması ve çargâh perdesi üzerindeki çargâh dörtlüsünü ısrarla kullanmasıdır.

Acemaşiran, Türk müziğinde bir perdenin ve bir makamın ortak adı. Acemaşiran perdesi, orta sekizlideki fa’dır. Acemaşiran makamı, acem makamına, acemaşiran perdesi üzerindeki çargâh beşlisinin eklenmesiyle elde edilmiştir. Bileşiminde buselik beşlisi ve kürdi dörtlüsü de yer alır.

Acembuselik: Türk musikisinde bir makam.

Acem makamının sonuna bir buselik beşlisi eklenerek oluşmuştur. Bütün buselikler gibi la perdesinde durur. Acem makamındaki gibi si bemol almıştır. Günümüze yaklaşık 42 parça eser kalmıştır.

Acemaşiran Perdesi: Türk ses dizisinin onuncu perdesi. Orta sekizlideki fa notasıdır. Yirmi dört dereceli ses dizisinde kaba çargâhtan başlar. Tiz şeklinde acem, en tiz şeklinde ise tiz acem adını alır.

Acemaşiran Makamı

Türk müziğinde eski şed bir makam. Batı müziğinde, fa majör makamına karşılıktır. Eski olmakla birlikte kullanılan bir makamdır. Makamlar arasında 15. dir. Bu makamdan Türk müziği albümünde 400’ü aşkın eser vardır. Çargâh makamının acemaşiran fa perdesindeki şeddidir. Notaları inceden kalına doğru şu sırayı izler: fa, mi, re, do, si bemol, la, sol, fa. Acemaşirandan bugün elimizde bulunan belli başlı eserleri Fahreddin Dede, Hüseyin Sadettin Arel, Burhan Yılmaz Uysal, Mustafa Câhit Atasoy, Tanburî İshak, Mehmet Çelebi, Recep Çelebi, Dursun Ağa, i.Hakkı Bey, Cemal Efendi, Mısırlı ibrahim, A. Özkan, A. Rıza Avni, Cemal Efendi, R.T. Alman, M. Tatlıyay, G. Baykara, N.M.Yürü, Şükrü Tunar, Murtlu, T. Kip, A. M. Akıncı, S. Öztoprak, Necip Paşa, Abdi Efendi, Avni, Itri, Suphi Ziya özbekkan vermişlerdir. Bu bestekârların ilahileri, çok sesli saz eserleri, ikilemeleri, üçlemeleri, saz fantezileri, yaylı sazlar dörtlemeleri, şarkıları, peşrevleri, saz semaileri, oyun havaları, marşları, besteleri, yürük semaileri, gazelleri ve nakışları Türk müziği albümünde yer almaktadır.