Güncel

Adak Nedir? Adak Ne Demek (Adak’ın Anlamı)

Adak nedir, Adak ne demek sözlük anlamı nedir? Adak ne anlama gelir?

Adak: Bir isteğin yerine gelmesi veya bir korkunun giderilmesi endişesiyle Tanrı’ya karşı yapılan vaattir. Tanrı’ya bir şey adamak âdeti insanlar arasında çok eskidir. En ilkel dinlerden en gelişmişlerine kadar hemen hepsinde adaklara rastlanır. İlk inanışlara göre, insanların kaderleri tanrıların ellerinde bulunduğundan, onların iyiliğini kazanmak, bazılarının da kötülüklerinden korunmak lâzımdı. Bunun için de insanın çok sevdiği bazı şeylerinden fedakârlıklarda bulunması gerekiyordu. Bu sebeple hayvan, insan, hatta kendi öz evlâdını kurban etmek icap ediyordu.

Eski Türklerde en büyük adak attı. İslamiyet’i kabul etmeden önce Araplar arasında evlat kurban etmek âdet haline gelmişti. Muhammed Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’in, on oğlu olursa birini putlara kurban edeceğini adadığı anlatılır. Onuncu oğlu Abdullah’ı (Muhammed’in babasını) kurban etmek üzereyken, bir kâhinin aracılığıyla, yüz deve kurban ederek oğlunu kesmekten kurtulduğu rivayet edilir.

Eski Yunanistan’da da adaklara rastlanır. Troia harbi sırasında Agamemnon, bir rivayete göre denizdeki fırtınanın dinmesi, bir rivayete göre de rüzgâr çıkması için kızı Ipihgenia’yı Fırtınalar Tanrıçası Artemis’e kurban etmiştir. Eskiden Roma’da da tanrıların İmparatordan memnun kalmaları için her beş yılda, bazen on veya yirmi yılda bir toplu olarak, genel fedakârlıklar yapılırdı. Milletçe yapılan bu hareketle felâketlerden, salgın hastalıklardan, tabiat afetlerinden korunulduğu zannedilirdi. Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi gelişmiş dinlerin ortaya çıkmaları, yerleşmeleri sayesinde bu türlü vahşi âdetler kaldırılmıştır.

Bugün adak olarak ya kurban kesilmekte, ya mukaddes kitaplardan parçalar okunmakta, ya da mukaddes yerlere mum dikilmektedir. İslamiyet’te en kıymetli adak yetim doyurmak, fakir giydirmek gibi sevap sağlayacak hareketlerdir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir