Kültür

Adananın Tarihi Eserleri Nelerdir

 

Adana’da bulunan tarihi eserler hakkında kısaca bilgi. Adana Tarihi eserler listesi.

Adana Kalesi:

Seyhan nehri üzerindeki Taşköprü’nün batı tarafında bulunan höyüğün güneyindedir. İlk Çağ’da yapılan kalenin daha sonra Harun Reşit tarafından 781 yılında yeniden yapıldığı sanılmaktadır. 1836 yılında Adana’yı alan Ali Paşa tarafından baştan başa yıktırılarak tamamen yontma taştan bir kez daha yaptırılmıştır. Kalıntıları pek az kalan kale, doğudan batıya doğru uzanmaktadır.

Taşköprü:

Seyhan nehri üzerindeki bu ünlü köprüyü II. yüzyılda Roma İmparatoru Handrianus yaptırmış, IX. yüzyıl başında Abbasî halifesi Memun (786 – 833) tarafından onarılmıştır. Daha pek çok onarım gören köprü kentteki en eski anıtlardan biridir. 319 metre uzunluğundadır. 21 kemerinden 14’ü ayaktadır.

Akça Mescit: Adana’da 1409’da Ramazan Oğulları çağında yapılmıştır. Yapı bakımından Selçuklu tarzındadır. Kapı ve minaresinin süsleri dikkat çekecek güzelliktedir.

Ulucami: Adana’nın Ramazan Oğulları çağından kalma en büyük camiidir. Caminin yapılmasına Ramazonoğlu Halil Bey zamanında 1513’te başlanmış, Piri Mehmet Bey tarafından 1541 yılında tamamlanmıştır. Camide Türk -Memluk ve İlk Osmanlı Çağı etkileri görülür. Giriş kapısının iç kubbesinde Selçuklu kabartmaları vardır. Bunlar, Selçuklulardaki yılan resimleridir. Caminin içi XVI. ve XVII. yüzyıl çinileriyle süslenmiştir.

Harem Dairesi:
Ulucami yanındadır. Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1515 yılında yaptırılmıştır. Yapı ve iç teşkilâtı ile Türkiye’nin en eski sivil mimari eserlerinden biridir. Mısır Seferine giden Yavuz Sultan Selim ve Bağdat Seferi’ne giden IV. Murat bu binada misafir edilmişlerdir. Yavuz Sultan Selim’in girdiği kapı, o çıktıktan sonra bir saygı eseri olarak ördürülmüştür.
Hasan Ağa Camii: Adana’da 1558’de Ramazan Oğullarının kethüdası Hasan Ağa tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı tarzında olan cami sonradan onarım görmüştür. Caminin güney duvarında 1671 yılında Adana’ya (Çukurova) gelen gezgin Evliya Çelebi’nin imzası vardır.
Yeni Cami: Antakyalı Abdürrezzak Antaki tarafından 1724 yılında yaptırılmıştır. Güney duvarının taş işçiliği ile dikkati çeker. Çinileri değerlidir. Irmak Hamamı: 1594 yılında Ramazan Oğulları tarafından Adana’da yaptırılan en eski hamamlardan biridir.
Çarşı Hamamı: 1500 yılında Ramazan-oğlu Piri Paşa tarafından yaptırılmaya başlanmış, yine Ramazanoğlu Halil Bey tamamlatmıştır. Halen içerisinde bir çok dükkân bulunmaktadır.
Yağ Camii: Eskiden kilise olan bu yapı, 1501 yılında Ramazan Oğulları tarafından ekler yapılarak camiye çevrilmiştir. Cami, yeni haliyle Selçuklu mimarisinin örneğidir.

Kemeraltı Camii:

1548 yılında Savcıoğlu Hacı Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Kesme taştandır.

Mestanzâde Camii: 1682 yılında Mestanzâde Hacı Mahmut Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Ramazanoğlu Türbesi: 1541 yılında cami ile birlikte Piri Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Yeni Camii: 1724 yılında Arap mimarisi stilinde yapılmış bir camidir. Kesme taştandır. 10 kubbelidir. Saat Kulesi: Hükümet meydanında bulunan Saat Kulesi, 1881 yılında Adana belediyesince yaptırılmıştır. Fransızların kenti işgalleri sırasında Ermeniler tarafından yıkılmış, 1925 yılında yeniden onarılmıştır. Kule, 32 metre yüksekliğindedir.

Adana Bölge Müzesi:

1924 yılında kurulmuştur. Müzede neolitik, kalkolitik, maden, Hitit, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait değerli arkeolojik eserler bulunmaktadır. Atatürk Anıtı: Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Parkı içinde, 1935 yılında heykeltıraş Ali Hadi Bara tarafından yapılmıştır.

Şehit Duran Mezarı:

Adana’nın ilk hürriyet şehiti olan Duran için yapılan mermer bir mezardır. Mezar taşında; “Ey son deminde son kurşunuyla şehit olduktan sonra eli tetikte duran, bu hür ovanın, hür beldenin aslan çocuğu Duran” dizeleriyle başlayan bir kitabe vardır.

Havraniye Kervansarayı:
Misis’in 1 km. güneyinde, Ceyhan nehri kıyısındadır. 1660 yılında Padişah IV. Mehmet’in emri ile han ve mescit olarak yapılmıştır. Yazıtı Adana Müzesi’ndedir.

Dumlu Kalesi:

Ceyhan ilçesinde, Dumlu köyü batısında 75 metre yüksekliğinde sert kalkerli bir tepede XII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. 8 burçlu-dur. Çevresi 800 metredir. Sirkeli Höyüğü: Ceyhan’ın 6 kilometre güneyinde bulunan Sirkeli köyündeki höyüktür. MÖ. 1286 yılında yapıldığı sanılmaktadır. Kayıklar üzerinde Hitit Kralı Muvatalliş’in bir rölyefi vardır.

Yılanlı Kale:

Ceyhan ovasına bakan yalçın kayalıklar üzerinde kurulmuştur. Bir Bizans yapısı olduğu sanılmaktadır. 700 metre uzunluğundadır. İkişer katlı 8 burcu vardır. Ala Cami: Kadirli’nin doğusundadır. Bizanslıların eski bir kilisesinden 1489 yılında cam iye çevrilmiştir.

Karatepe (Aslantaş):
Kadirli’nin 11 kilometre doğusunda Hitit dönemini yaşamış bir höyüktür. Burada bulunan yazıtlar, Hitit yazısının okunmasını kolaylaştırmıştır.

Toprakkale:

Osmaniye’nin 8 kilometre batısındadır» Hitit ve Roma dönemlerini yaşamıştır. 14 burçludur. Kale içinde cephanelik, ambar ve sarnıç kalıntıları vardır.

Şar: Tufanbeyli’nin 20 kilometre kuzeyindedir. Hitit, Roma, Bizans, Ermeni dönemlerini yaşamış eski bir yerleşme yeridir. Tiyatrosu, kilisesi ve benzeri kalıntıları vardır.

Anazarba Kalesi:
Ceyhan dolaylarında eski çağların önemli bir kentidir. Kalıntılarından bir bölümü ayakta olan kentin M.ö. VI. yüzyıldan kaldığı, incelemelerden anlaşılmıştır. Asur, Roma, Bizans, Arap veTürk yağlarını yaşayan bu eski kent Anazerba, Anazarbe, Anazarbus adları ile de anılmıştır. Kalıntıları arasında kale, su kemerleri, tiyatro, stadyum ve mozaikler vardır. Misis Köprüsü: Adana – Halep yolu üzerinde olan taş köprü IV. yüzyıldan kalmadır. İmparator Constantlus’un kızının yaptırdığı taş köprü 9 gözlüdür.
 
 
 
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı