Kültür

Adem İle Havva Hikayesi Kısaca Özet

 

Adem ile Havva Kimdir, nasıl yaratılmıştır, yasak elma olayı nedir, Adem İle Havva Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi.

Dinî inançlara göre yeryüzündeki ilk insan çifti. Adem, ilk insan ve ilk peygamber, Havva ise Adem’in eşidir.

İnsanlığın babası olarak anılan Hz. Adem Kuran’dan edinilen bilgilere göre topraktan yaratılmıştır. Ancak Kuran’ da ve hadislerde bu yaradılışla ilgili olan herhangi bir tarihe rastlanılmamaktadır. Ayetlerden anlaşıldığı üzere insan kendi kendine var olmamış ve ortaya çıkmamıştır. Yine Kuran’dan edinilen bilgilere göre, Adem’i yaratan Tanrı, ona kâinattaki her şeyin adını öğretmiş, meleklere ise Adem’e secde edilmesini emretmiştir. Azrail dışında bütün melekler bu emre itaat etmiş, Azrail ise, kendisinin ateşten yaratıldığını, dolayısıyla topraktan yaratılan Adem’den daha hayırlı olduğunu iddia ederek secde etmemiştir. Bundan dolayı Tanrı’nın lanetine uğrayan bu melek İblis adını almıştır.

Kuran’da, Havva’nın yaradılışı ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi yoktur. İslami kaynaklarda ise Havva’nın yaradılışı ile ilgili bazı görüşler vardır. Bu görüşlere göre Havva, Adem’in sol kaburga kemiğinden yaradılmıştır.

Tanrı, Adem ile Havva’nın cennete yerleşmelerini buyurmuş ve onlara cennette sonsuz bir hürriyet vermiştir. Ancak Adem’le Havva’ya sadece bir yasak getirilmiş, cennetteki bir ağaca ve meyvesine yaklaşmamaları istenmiştir. Fakat yılan görünümüne giren İblis’e uymuşlar ve yasak ağacın meyvesini yiyerek Tanrı’nın koyduğu yasağa aykırı davranmışlardır. Bundan dolayı Tanrı tarafından cennetten kovularak ayrı düşmüşler, bunun üzerine yaptıklarından pişmanlık duyarak Tan-rı’ya yalvarmışlar ve af dilemişlerdir. Tanrı yarattığı kullarını affetmiş, böylece Adem’le Havva, yüzlerce yıllık yaşantılarına başlayarak birleşmelerinden birçok nesiller ortaya çıkmıştır.

Adem’le Havva’nın affedilmelerinden sonra yeryüzüne inmeleri ile ilgili olarak Kuran’da herhangi bir işaret yoktur. Ancak, İbni Abbas’dan rivayet olunduğuna göre, Adem Hind topraklarına, Havva ise Cidde’ye indirilmiştir.

Diyalektik öğreti ise, her varlığın doğup yaşayarak yerini daha gelişmiş bir varlığa bıraktığını ileri sürer. Bu yok oluş, metafizik bir yok olma değil, bir değişmedir.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı