Genel KültürDini Konular

Adem İle Havva Hikayesi Özeti

Adem İle Havva Hikayesi Özeti. Hz. Ademin Yaradılışı, Adem nereye gömüldü? Kuran’a ve Tevrat’a Göre Hz. Adem ile Havva Hikayesinin Kısaca Özeti.

Eski kaynaklara göre dünyaya gelen İlk insan çifti. Tevrat’a göre. Tanrı önce Âdem’i, sonra ona yardımcı birtakım hayvanları yaratmıştır. Fakat Âdem. bunlardan hiç birini kendisine denk görmediği için. Tanrı ona eş olarak. Âdem’in sol kaburga kemiğinden Havva’yı yaratmıştır.

Âdem ile Havva, cennet bahçesine gönderilmiş ve bahçenin bekçiliği Âdem’e verilmişti. Bahçenin ortasında iki ağaç verdi. Bunlar hayat ve iyi ile kötüyü simgeleyen ağaçlardı. Bu son ağacın meyvesini yemesi Âdem’e yasak edilmişti. Ama bu yasağa rağmen, yılana uyarak önce Havva, sonra da Âdem bu meyveden yerler. Ceza olarak cennetten kovulurlar.

Tevrat’a daha sonra eklenmiş olan. evrenin yaratılmasından söz eden bölümde ise, Âdem ile Havva aynı zamanda yaratılmış ve bütün öbür yaratıkların başına geçirilmiş olarak gösterilmiştir.

İslâm dininin ulu kitabı olan Kur’an’ın birçok surelerinde de Âdem ile Havva’dan söz edilir. Kur’an’da Âdem’in yaratılışı hakkında şöyle denir: İnsanı balçıktan yarattık. Fakat. menkıbelere göre. Tanrı Cebrail. Mikail. İsrafil adlarındaki meleklerin her birine, yedi kat yerden yedi avuç toprak almalarını emretmiş; fakat yer bu toprağı vermek istememiştir. O zaman Azrail, insanı yaratmak için gereken toprağı yerden zorla almıştır Tanrı, günlerce yağmur yağdırarak bu toprağı yumuşatmış, melekler yoğurmuş ve Tanrı da biçim vermiştir. Fakat can vermeden önce. kuruması için uzun süre beklemiştir. Âdem yaratıldığı vakit. Tanrı meleklere, Âdem’e secde etmelerini emretmiştir. İblis (şeytan) ten başka hepsi bu emre uymuşlardır. Bunun sonucu olarak İblis cennetten kovulmuştur.

Kur’an’da belirtildiğine göre Tanrı. yalnız meleklere hitaben Âdem’i yeryüzünde kendisine halife yapacağını söylemiştir. Yasak edilen yemişi yemesi üzerine cennetten kovulan Âdem. Serendip (Seylan) adasına düşmüş ve bu adada eşinden 200 yıl ayrı olarak yaşamıştır. Bu süre içinde, işlediği kusuru affettirmek için tövbe ve istiğfar etmiştir. Cebrail, işlediği suçtan pişman olan Âdem’i Mekke yakınlarında Arafat’a götürmüş ve Âdem orada eşiyle buluşmuştur.

Taberiye göre Adem. nisan ayının 6. günü ölerek. Abu Kubays dağı eteğindeki hazineler mağarasına gömülmüştür. Başkalarına göre Âdem’in cesedi tufandan sonra Melchizedek tarafından Kudüs şehrine getirilmiştir.

Adem ile Havva hikâyesi, batı ve doğu edebiyat ve sanatını geniş ölçüde etkilemiştir. Hikâye çeşitli biçimlerde incelenmiş, birçok ressama konu olmuştur. Bunların arasında İtalyan ressam Masaccio (1401-1429) nun Adem ile Havva’nın cennetten kovuluşları tablosu ünlüdür. Ressam Masolino da Fiesole tarafından başlanan bu tablo. Masaccio tarafından bitirilmiştir. Resim, ressamın en ünlü tablosu sayılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir