Afyon Efsaneleri ( Afyon Kaplıcaları Efsanesi)

Afyon Efsaneleri , Afyon İline Ait Efsane Örnekleri ( Afyon Kaplıcaları Efsanesi)

Afyon, çok eski çağlardan bu yana kaplıcaları ile ün salmıştır. Uzak ve yakın ülkelerden Afyon kaplıcalarına gelen bütün hastalar iyi olup giderlermiş. Buna Sen Mişel’in mucizesi denmektedir. Çünkü bu sulara Sen Mişel okuyup üflemiştir. Bu kaplıcalardan Gazlıgöl kaplıcası, dilden dile ve nesilden nesile ulaşan bir efsane kaynağıdır. Kaplıcanın tarihi bilinmeyen, fakat Frikyalılar’ın yaptırdığı sanılan kubbeli binası 6 büyük direk üzerine oturtulmuştur. Büyük bir havuzu vardır.

Midas’ın güzelliğiyle dünyaya ün salan kızının vücudunu yaralar, bereler sarar. Çağın bütün doktorlarının yaptığı ilaçlar fayda vermez. Yaralar günden güne büyür, kral kızı acılar içinde kıvranır Komşu ülkelerin doktorları da bu derde bir çare bulamazlar. Öte yandan, yaraların tesiri altında kızcağız çıldırır. Dağlarda, ovalarda, deli deli dolaşır. Göz yaşları dinmez, çığlıklarıyla dağlar, ormanlar inler. Kimse yanına yanaşamaz olur. Kral’ın adamları, sadece uzaktan, onu korumaya çalışırlar. Geçeceği yollara, gizlice yiyecek bırakırlar. Bu başıboş, ormanlarda dolaşmaları sırasında, bir küçük göl karşısına çıkar. Susamıştır. Avuçlarıyla içtiği su sıcaktır. Hoşuna gider. Ayaklarını sokar. Kollarını uzatır. Dağlarda dolaşmaktan elbiseleri paramparça olmuştur. Sıcak suların değdiği yerdeki yaraların sızıları azalır. Bunun üzerine kendini, büsbütün suya atar. Sızılar birden diner, yaralar birkaç gün içinde iyi olur. Kızın sinirleri yatışır. Suyun başından ayrılamaz olur. Durumu öğrenen Kral Midas orada, on binlerce işçi çalıştırarak üç günde, kocaman bir havuz yaptırır.

Saim Sakoğlu 101 Anadolu Efsanesi