Afyon Şahitler Kayası Efsanesi

Afyon’dan çıkıp da Kütahya yolu boyunca ilerlerken gözümüze sütun şeklinde birkaç tane kaya parçası ilişir. Yanlarına yaklaştığımızda bunların insana benzeyen altı tane taş parçası olduğunu görürüz. Çevrede anlatıldığına göre bu taşların şöyle bir hikâyesi vardır:

Afyon’un yakın köylerinden birinden 6 kişi şahitlik için şehire inerler. Mahkemeye varırlar. Hakim kendilerine sorar:

«Doğru söyleyeceğinize yemin eder misiniz?»

Onlar da sırayla cevap verirler:

«Evet doğru söyleyeceğim, eğer yalan söylersem Allah beni taş etsin.»

Hepsi de kendilerine sorulan suallere cevap verirler, Hakimler mahkemeyi karara bağlarlar. Bunlar da işleri bittiği İçin yine ‘hep birlikte köyün yolunu tutarlar. Tam, bugün Şahitler Kayası denilen yere gelince hep birlikte taş kesilirler.

Daha sonra onların köye gelmediğini görenler, mahkemede söyledikleri sözlerin yalan olması sebebiyle taş kesildiklerini anlarlar. Bu taşlar hâlen gelip geçenlerin dikkatlerini çekmektedir. Belki de aynı köyden şahitlik İçin Afyon’a gidenlere doğru söylemeleri için ihtarda bulunmaktadır.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi