Afyon’da Kadın Mevlevi Şeyhi

Mevleviliğin ilk zamanlarında, kadın erkek arasında hiç, kaç göç yoktu. Bilgili, şiir ve musikiden anlayan kadınlar Mevlevi meclislerine katılır, erkeklerle sohbet ederlerdi. Eskiden Afyon, mevleviiiğin ikinci merkezi durumunda idi. Mevlevi tekkelerinde sayısız kadın mürit bulunurdu. Bunlardan Mehmet Çelebi’nin kızı Destina, babasından sonra Afyon Mevlevihanesi’nin şeyhi olmuştur. Erkekler gibi, hırka ve külâh giymiştir. Daha sonra, mevlevi şeyhliği postuna Küçük Mehmet Çelebi’nin büyük kızı Güneş Han oturmuştur. Güneş Han, çarşıya iner,, tekkenin ihtiyaçlarını alır, erkek mevlevi şeyhleri kadar saygı görürdü. Sonra, mevlevihanede, başında sarıklı sikke, sırtında hırka ayini idare ederdi

Kaynakça: Hayat Ansiklopedisi Cilt 1 Sayfa 43