Ağaçla Evlenme Nedir? Ağaçla Neden Evlenilir?

Ağaçla Evlenme, bir insanla bir ağaç arasında, doğaüstü güçleri içerdiği söylenen simgesel evlilik bağı.

Ağaçla evlenme hülle biçiminde de olabilir. Bekâr bir adamla bir ağaç arasında böyle bir evlenmenin ardından ağaç kesilir ve erkeğe dul bir kadınla evlenebilmesi için gerekli olan dulluk statüsü kazandırılır.

Ağuçla evlenme bir zamanlar Hindistan’da yaygındı. Bu terim ayrıca bir ağacın içinde, üstünde ya da çevresinde yapılan ya da ağacın kabuk, özsuyu gibi bir parçasıyla kutsanan evlenme törenini nitelemek için de kullanılır. Bu son uygulama çoğunlukla ağacın tedavi edici ve doğurganlığı artırıcı gizli ya da kutsal güçler taşıdığı, ataların ya da henüz doğmamışların ruhlarını barındırdığı inancına dayanan dinsel sistemlerin ya da kültlerin bir parçasını oluşturur.