HalkbilimiEl Sanatları

Ağaçtan Yapılan Eşyalar Ürünler Nelerdir?

Ağaçtan yapılan eşyalar, ürünler nelerdir? Ağaçtan Heykel Yapılmasının Nedenleri

Çeşitli sanat tekniklerinin ağaca ya da tahtaya uygulanmasıyla ortaya çıkan sanat.

Ağaç işçiliği, mobilyacılık, ince marangozluk, sedefçilik, süsleme heykelciliği, vb. çok çeşitli dallara uygulanabilir.

Halk sanatları bütün ülkelerde ağaç ya da tahtadan geniş ölçüde yararlanır. İktisadi bir hammadde olan bu gereç, kırsal kesimlerde hemen her yerde bulunur; üstelik işlenmesi kolaydır. Aşağı yukarı her yörenin kendi özelliklerini taşıyan mobilya biçimleri vardır; bu mobilyalar çoğunlukla zengin oymalarla bezenir; hatta bazen boyanır, öküz boyundurukları, tahta pabuçlar, nalınlar, bastonlar, çoban değnekleri, tahta kap kaçak, çeşitli mutfak eşyaları, XX. yy’ın başlarına kadar birçok ülkede genellikle elde, ağaçtan yontularak yapılmıştır. Dağlık ülkelerde, özellikle İtalya Alpleri’nde, Savoia’da, Güney Almanya’da, Tirol’de ve İskandinavya’da yapılan tahta oyuncaklar ve pipolarsa, gerçek bir sanayinin doğmasına yol açmıştır.

İslav ve İskandinav ülkeleri toplumlarının halk geleneği, çoğunlukla biçimlen ve süslemeleri bakımından, sanat ürünü niteliği taşıyan eşyalar yaratılmasını sağlamıştır. Kırmızı, sarı ve siyah renklerin çok bol olarak kullanılması İslav süslemeciliğinin başlıca özelliğidir. İskandinav ülkelerindeyse ağaçtan yontulmuş yuvarlak küçük kabartmalar (atlar, süslü levhalar) yaygındır.

Türkiye’de ağaç işleme sanatının ürünleri arasında özellikle nakışlı tahta kaşıklar, nalın, baston, çeşitli mutfak eşyaları, ağızlık, oymalı rahle, vb. sayılabilir.

Ağaç Heykeller

Dayanıklı taş heykeller kadar yaygın olmasa da ağaç işçiliği alanında önemli sanat yapıtları gerçekleştirilmiştir. Ama bütün heykel sanatlarının öncelikle ağaç heykelciliği biçiminde geliştiği varsayımı, gerçeğe uygun gibi görünse de, kanıtlanamamıştır. Eski Yunan heykelciliğinde, ağaç gövdesine benzeyen tahtadan insan biçimlerinin yapıldığı bilinmektedir; ne var ki bu heykellerin hiçbiri günümüze kalmamıştır. Buna karşılık, Galya’ya yerleşmiş Keltlerin Tarih öncesi ile Tarih dönemi arasındaki çağda gerçekleştirdikleri heykellerle ilgili kalıntılar bulunmuştur. Daha sonraları’ Hristiyan uygarlığı da, tahtadan dinsel heykeller yapımını desteklemiştir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir