Agape (Sevgi Şöleni) Nedir?

agape (Yunancada “sevgi”). Yeni Ahit’te özel bır anlam yüklenen sözcük. Yeni Ahit te Tanrı’nın özellikle Hz. İsa aracılığıyla insanoğluna duyduğu sevgi ve karşılığında insanın Tanrı’ya, bunun sonucu olarak da hemcinslerine duyduğu sevgi için kullanılır.

Agape sözcüğünü Kilise Babaları, nem ekmek ve şarapla yapılan ayinleri, hem yokların çağrıldığı dostluk yemeklerini adlandırmak için “sevgi şöleni” anlamında kullanırlardı. Hz. İsa’nın Son Akşam temeği, komünyon ve agape arasındaki tarihsel ilişki hala belirsizdir. Bazı din Bilginlerine göre agape, Hz. İsa’nın Son Akşam yemeğinin bir biçimi, Komünyon da bu kutlamanın dinsel tören niteliğindeki görünümüdür Bazıları ise agape’yi Isa ve havarilerinin katıldığı toplantıların çağımızdaki benzeri olan bir dostluk yemeği biçiminde yorumlarlar;

İsa’nın ölümünü vurgulayan Komünyon’un da, sonradan bu yemekle birleştirilmiş olduğuna, ama sonuçta tümüyle ayrı bir tören niteliği kazandığına inanırlar. İsa’nın, kendi dönemindeki Yahudi ayin toplantılarına yeni bir anlam kazandırmış olabileceği ise yorumlama sorununu daha karmaşıklaştırmaktadır.

İlgili Makaleler