Güncel

Ağaz-ı Destan Nedir? Ne Demek Sözlük Anlamı

Eski Türk edebiyatında destana ve hikayeye başlamaya; herhangi bir kitapta ve özellikle mesnevilerde asıl konuya girişe verilen isimdir. İran edebiyatından geçmiş, alınmış bir edebî gelenektir. Agâz-ı dâstân yerine yer yer dîbace-i hikaye, ibtidâ-yı dâstân, ibtidâ-yı manzume, âgâz-ı kitab tabirlerinin kullanıldığı da olmuştur.

AĞAZIDESTAN destana başlama, hikâyeye başlangıç.) Mesnevilerde asıl konunun başladığı bölüme verilen ad.

Genellikle yapıtın niçin yazıldığını açıklayan “sebeb-i telif” bölümünden sonra gelir. Bu bölüme doğa betimlemeleriyle girildiği gibi tanrısal gücün özelliklerinden ya da aşktan söz edilerek de başlanabilir. Ağazıdestana başlık olarak bir beyit, kafiyeli bir söz, seçili uzun bir cümle vb. kullanılabilir. Ağazı destan başlığı yerine “dibace-i hikâye”, “ibtidai destan”, “ibtida-i manzume”, “mukaddime-i destan”, “matla-ı destan”, “ağaz-ı kitab” gibi tamlamalar da kullanılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir