Ağın Çınaraltı ve Recep Dayının Kahvesi

Çınarın altı ve Recep Dayının kahvesi bundan 25-30 yıl önceki Ağın’da toplum yaşamının hareketli ve canlı iki merkezi gibiydi. O yıllarda Aşağı Caminin çevresi genişçe bir meydandı ve burası Ağın’ın merkeziydi. Hükümet Konağı bu Meydanın kıyısında, caminin batı yönünde bulunurdu. Dükkânlar ise Hükümet Konağın iki yanında ve meydanın kenarlarında sıralanmışlardı.

(1970li yılların ortalarında yapılan kent altyapı düzenlemesiyle, söz konusu yerler kaldırıldı ve meydan bugünkü şekline dönüştü. )

Ulusal bayramlarda törenler bu meydanda yapılırdı. Karşı Geçeden peynir, yağ, tulum peyniri getiren Kürtler, yüklerini bu meydanda yıkarak satarlardı. Cuma günleri çevre köylerden Cuma namazına gelen kişiler de bu yörenin kalabalığını oluştururdu. Meydanın bir kıyısına 1926 yılında dikilen çınar ağacı, aradan yıllar geçtikçe boy salarak büyümüş ve gölgesini meydana yaymıştı.

Recep Dayının Kahvesi de, cami yanında Müderris Hüseyin Efendi Mahallesine giden yol ile Beyelmasından gelen dere arasında yer alıyordu. Burası, kışın soğuk günlerinde bina içinde, yazın da bina önünde ve Çınarın gölgesinde serinleyen Müşterilerine hizmet verirdi. Kahvehane sahibi işletmecisi Recep Yandımata, özenle hazırladığı çay ve kahveleri büyük zevk ve çeviklikle müşterilere ulaştırırdı.

Dost insanlar, kümeler oluşturarak bu yerlerde oturur, tavla şıkırtıları arasında sohbet eder, yöre sorunları üzerinde tartışır, sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışırlardı. Konuşmalarda her konuya değinilir her telden çalınırdı. Yörelerimizin büyük fıkra ustaları İbik Dayı ile Osman Ağadan ve diğerlerinden fıkralar anlatılır, kahkahalar etrafta çınlardı.

O özlem dolu yılları yaşamış bulunan her Ağınlının belleğinde, bu yerlerin anımsanmaya değer sayısız anıları vardır. Bugün bile, yöre sorunlarına çözüm önermede birbirleriyle yarışan hemşerilerimiz, kendilerinin karşıtı olarak gördükleri kişilere Siz Ağını yalnız Çınarın altı olarak görüyorsunuz? derler. Ama diğer bazı hemşeriler de çınarın altı için: Düşüncelerin harman olduğu yerdir.? Diyorlar.

Çoğunluğu öğretmen, memur ve emeklilerden oluşan Çınar Altı sakinleri, her sene yaz başında soluğunu Ağında alırlardı. Türkiye’nin dört bucağından kopup gelen bu insanların birbirlerine anlatacak çok şeyleri olurdu. Uzunca bir yıl ayrı kalan gönüllerde depreşen hasret, bu çınar gölgesinde doyumsuz saatler yaşatırdı. Ağın insanına!
Günümüzde Ağın’da ve çevre köylerin bir kısmında kahvehaneler arttı. Bütün kahvehaneler yaz aylarında yeterince müşteri buluyor. Bu yerlerde pişpirik, elli bir, ohşin, okey ve altmış altı en çok oynan oyunlar arasında yer alıyor. Eylülde okulların açılmasına yakın günlerde bütün yöre ile birlikte kahvehaneler boşalıyor..