TarihGenel Kültür

Ağın Nerede? Ağın İlçesi Nereye Bağlı, Komşuları

Ağın, Doğu Anadolu Bölgesi’nde. Elazığ iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçümü 260 km2 olan Ağın ilçesi kuzey, doğu ve güneyde Keban Baraj Gölü. batı ve kuzeybatıda da Malatya iliyle çevrilidir. Eskiden kuzeyde Erzincan, doğuda Tunceli iliyle çevrili olan ilçe topraklarının bir bolümü Keban Baraj Gölü suları altında kalmış durumdadır.

Tarım alanlanlarının  tümüne yakını sular altında kaldığından bitkisel üretim geçimlik düzeydedir. Ekonomisi geri durumda olan ilçede hayvancılık yapılır. İlçe halkının önemli bir bölümü yenı iş olanağı elde etmek umuduyla Elazığ kentine ve ülkenin diğer bölgelerine göç etmiştir.

Keban kazıları sırasında Ağın Höyüğünde yapılan araştırmalar yörenin çok eski bir yerleşim alanı olduğunu gösterir Yörenin tarihsel geçmişi Elazığ ili tarihine koşuttur. 1880’e ait kayıtlara göre Mamuretül  Aziz vilayetine bağlı bir kaza olarak yönetilen Ağın yöresinin nüfusu 6.600 düzeyindeydi.  daha sonra nahiye yapılarak Eğin bugün Kemaliye) kazasına bağlanan Ağın 1954 kaza yapıldı.

Ağın Belediyesi 1947’de kurulmuştur Nüfus (1990) ilçe, 4.625; kasaba. 2 794.