Güncel

Agnostisizm Ne Demek? Agnostisizm Anlamı

Agnostisizm nedir, ne demek, anlamı. Agnostisizm özellikleri ve temsilcileri

(İnsan zihninin mutlağı kavramasının, Tanrı’nın varlığı ya da doğası konusunda bir şey bilebilmenin olanaksızlığı­nı savunan felsefe öğretisi)

(Nesnelerin gerçek olarak bilinemeyeceklerini savunan felsefi bir görüş)

Agnostisizm (Bilinemezcilik), Tanrı’nın varlığının bilinemez olduğunu ileri süren bir akımdır. İnsan zihninin hiçbir metafizik gerçeği bilemeyeceğini söyleyen agnostikler, Tanrı inancı konusunda tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir. Bu akıma göre; dinler Tanrı’dan gelmemiştir. Çünkü Tanrı’nın varlığı, insan aklının ötesinde bir konudur ve insan aklı bunu kavrayamaz. Agnostizme göre Tanrı’nın varlığı gibi bir konuda konuşmak, bilgi edinmek veya bir inanç sahibi olmak mümkün değildir.

İlgili Makaleler

Bu görüşe göre herkesin duyu olgusu kendine özgüdür. Edinilen bilgiler de kişilere göre değişiktir. Bu nedenle nesneler konusunda ortak bir bilgi edinmek mümkün olamayacaktır.

İngiliz düşünürü Huxley tarafından ortaya atılan bu görüş eski Yunan’a kadar geri götürülmüş, Kant, Comte ve Spencer’den Sartre’a kadar uzanan düşünürler ise bu akımı özde aynı, ancak biçimde değişik olarak dile getirmişlerdir.

Kant, ancak görünen nesnelerin bilinebileceğini ileri sürmüş, özün bilinemeyeceğini savunmuştur.

Agnostisizm aslında felsefe kadar eskidir ve Sokrates öncesine, eski Yunan kuşkucularına kadar uzanır. Daha yakın dönemdeki felsefecilerin çoğu da, aynı zamanda agnostiktir: Auguste Comte, VVilIiam James, Im-manuel Kant,George Santayana, Herbert Spencer,vb.

Auguste Comte, metafizik kadar fiziğin de bilinemeyeceğini söylemiş, bilimin bu iki bilinemez ortasında duyularla algılanan deney ve gözlemlerle uğraşacağını belirtmiştir.