Ahfeşin Keçisi Gibi Başını Sallamak Ne Demektir? Anlamı

Ahfeş’in keçisi, her şeye baş sallayan kişiler için kullanılan deyim.

Söylentiye göre Arap dilci ve edebiyatçı Ahfeş, bilgisini aktaracak kimse kalmayınca keçisine ders vermeye başlamış. Keçi de onun her söylediği şeye başını sallar, sakalını oynatırmış. Başka bir söylentiye göre de Ahfeş, keçisinin boynuna ip bağlayıp ona ders verir gibi konuşur, anlayıp anlamadığını sormak için ipi çeker, keçi başını sallayınca derse devam edermiş.

Deyim günümüze değin, düşünüp taşınmadan, ölçüp tartmadan, eleştirip yargılamadan her şeyi kabullenen, evet efendimci, kişiliksiz insanlar için kullanılmaktadır.

İlgili Makaleler