Ahır Nedir? Ahır Ne Demek Anlamı

Ahır evcil büyükbaş hayvanların (sığır, manda, at, eşek) barındırıldığı kapalı yer. Ahırda pencereler boylarından yukarıda olur. Tabanı, üzerinde pislik durmaması için hafifçe eğimli yapılır. Hayvanlar başları duvara gelecek tarzda bir ya da iki sıralı (karşı duvar) olarak bağlanır. Önlerinde sabit yemlikler ve modern ahırlarda özel suluklar bulunur. Ahırlarda temizlik ve havalandırma da çok önemlidir.

Ahır nedir, Ahır ne demek sözlük anlamı nedir? Ahır ne anlama gelir?

  • 1. Büyükbaş hayvanların barınması için yapılan kapalı yer; hayvan damı.
  • 2. Ahır gibi, bakımsız, pis, çirkin görünümlü yer için kullanılır. Ahır sekisi, kışın ahırın sıcaklığından yararlanmak amacıyla ahırın bir yanına yapılan yüksekçe yer: Oturduğu ahır sekisi, çağırdığı İstanbul türküsü, At ahırı TAVLA.
  • Ahır çulu, üşümemeleri için gece atların üstlerine örtülen çul. Ahır kolanı, ahır çulunun kaymasını önlemek için, çulun üstünden geçirilen kolan.

Ahırlar, içinde yaşayan hayvanların sağlık durumlarını korumak amacıyla yapıldığı için bazı özelliklere sahip olmalıdır, öncelikle duvarların nemli, tabanın ıslak olmaması ve dış çevreden yüksek olmasına özen gösterilmelidir. Yapının kolayca temizlemeye elverişli olması gerekir. Tavan yüksekliği gerektiğinden az veya çok olmamalıdır. Ahırın havalandırılmasına ve aydınlatılmasına ayrı bir özen gösterilmelidir.

Ahırda hayvanlar ya bir yere bağlı ya da serbest sürü halinde barındırılır.

Bağlı ahırlama tipindeki ahırda, hayvanların tek tek yan yana bağlandığı bir dizi bölme, bu bölmelerin önünde de yemlerin konduğu yem tekneleri bulunur. Bölmelerin ardında dışkıların toplanması için çukur bir tekne kanal yer alır. Ahır anlayışı hayvanların barındırılma tarzına, yemlerin dağıtımına yarayan donatımın cinsine ve yapının temizlik biçimine bağlıdır. Bölmeler uzun ya da kısa olabilir; uzun olursa dışkılar bölmenin içine düşer; kısa olursa hayvan ister istemez gübre yalağına dışkılamak zorunda bırakılır. Birinci durumda hayvanların bir yataklığa gereksinimi vardır, ikincisinde bundan vazgeçilebilir.

Eski tip ahırlarda gübre, dirgen ve kürekle toplanarak el arabasıyla ya da tezkere ile taşınır. Modern ahırlarda, gübreyi ve şerbeti ahır dışındaki bir alana ya da gübre çukurlarına aktaran kazıyıcı mekanik taşıma sistemleri bulunur. Bunun gibi, yemler (ot, saman, un, yoğun yem, vb.) depolama ve aktarma sistemleriyle sağlanır (sonsuz vida, yürüyen bant, dağıtma hunileri, vb.). Bunlar yemin otomatik dağıtılmasına yarar, ineklerin sağımı için gerekli donatım da (otomatik sağım güğümleri, sağım bölmeleri) ahırların yapısı bakımından önemli bir etmendir.

Serbest ahırlama tipindeki ahırda bir yatma alanı, beton ya da sap, saman döşeli bir dolaşma alanı, yukarıda anlatılana benzer, dağıtım düzenekleriyle (yem tekneleri) çevrili bir yemleme yeri bulunur. Bu merkezi tesislerin yakınında yemlerin depolandığı, yataklık ve gübrelerin yığıldığı başka tesisler yer alır. Süt inekleri için yapılan ahırlarda bunlara bir de sağım tesisleri eklenir: sağımdan önceki bekleme yeri, sağım bölümü, doğurma yeri, hasta hayvanlara bakım yeri ve yeni doğan buzağılar için bakım yeri, vb. Hayvanların serbest bırakıldığı ahırlar için belli bir biçim yoktur; çok değişik biçimde yapılabilir. Ama bu çeşit ahırların tümü, hayvanların yatış tarzına bağlı olarak belli başlı iki tipe ayrılır: sap ve saman döşeli toplu bir alan (samanlı ahırlama) ve yataklık kullanılmasına gerek kalmayan ve hayvanların tek başına kaldığı çok bölmeli bir alan (bölmeli ahırlama). Bu iki tip de, ahırın hava koşullarından çok etkilenmesine (açık ahırlama) ya da tersine kapalı bir çatının altında bulunmasına göre (kapalı ahırlama) değişik tiplere ayrılır.

İlgili Makaleler