Biyografi

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi Kişiliği Kısaca Özet

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi Kişiliği Kısa (Kısaca Özet) Ahmet Hamdi Tanpınar Edebi kişiliği, üslup özellikleri ve eserlerinin konusu hakkında kısa özet
İlk şiirlerini Mütareke yıllarından yayımlamaya başlayan Ahmet Hamdi Tanpınar; hece vezniyle, fakat hecelerin dışında, ayrı bir zevk ve ahenkle manzumeler kaleme aldı. Türk şiirine yeni ve değişik bir ortam getirdi. Kendisine özgü bir çeşit sembolizmin seçkin örneklerini verdi. Onun şiirlerinde sağlam ve cana yakın bir dil ve ifadenin yanında değişik bir zaman özlemi ve anlamı ile yüzeyde olmayan, insan bilincinin altlarına doğru uzanan duygular özellikle göze çarpar. Milletin geçmişindeki görkemli sanat ustalıklarını dile getirirken Yahya Kemal’i, bunları mısralara dökerken Ahmet Haşim’i hatırlatır. Fakat bu her iki etki, kendisinin güçlü şairliğinde ve kişisel ustalığında kaynaşarak «şair Tanpınar»! meydana getirir.
Edebiyata şiirle başlayan ve bu alanda haklı bir ün kazanan Ahmet Hamdi Tanpınar, nazmı büsbütün bir kenara itmemekle birlikte, daha sonraları ağırlığı nesire vermiş, önce hikayeler ve bunların ardından da romanlar yazmıştır. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, bu hikaye ve romanlarında o daima şair kalmıştır. Dolayısıyla bu türlerdeki ürünlerinde konu ve entrika büyük çoğunlukla ikinci planda; duygular, tahliller, hayaller ve tasvirler büyük çoğunlukla birinci plandadır. Zaman tema’sı, eski zamanların ruha zevk ve sükunet veren eserleri, insanları, bu insanlarla o eserlerin düzenli ve huzurlu kaynaşımı, hikaye-roman tarzındaki kalem mahsullerinin temelini oluşturmaktadır. Kısaca denilebilir ki, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın fiilen içinde yaşadığı maddi dünya ve bir de ruhen içinde yaşadığı anılar, duygular, duygulanmalar dünyası vardır. O ise gerek manzum gerek mensur bütün sanat ürünlerini, birincisinden değil ikinci dünyasından derleyerek okuyucularına sunar.
Şair, hikayeci, romancı Ahmet Hamdi Tanpınar’ın yanında bir de profesör, ilim adamı Ahmet Hamdi Tanpınar bulunmaktadır. Ve yine hemen belirtmek gerekir ki, sanatkar Tanpınar, bilgin Tanpınar’dan çok üstün ve çok ileridedir. Çünkü sanatkarlık onun doğuşunda ve mayasında mevcuttur; bilginlik ise bir çeşit görev olarak yürütülmüştür.

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı