Biyografi

Ahmet Mithat Efendi Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Ahmet Mithat Efendi Hayatı Kısa (1844 -1912)

Ahmet Mithat Efendi  kimdir, Ahmet Mithat Efendi kısaca hayatı (Biyografisi), eserleri, kitapları, edebi kişiliği hakkında bilgi

İstanbul’da doğdu. Orta halli bir esnafın oğludur. Çocukluğu sıkıntılarla geçti. İlköğrenimini Vidin’de yaptı. Niş Rüştiyesini bitirdi. Rusçuk’ta devlet memurluğuna başladı. Bir yandan da Fransızca öğreniyor, Tuna gazetesine yazılar yazıyordu. Mithat Paşa ile Bağdat’a gitti. Bağdat’ta bir basım evi kurdu; Zevra gazetesini çıkardı. İstanbul’a döndü. Ceride-i Aske-riyye, Basiret gazetelerine yazdı. Küçük bir basım evi kurdu, Dağarcık, Kırkanbar dergilerini; İbret, Devir, Bedir gazetelerini çıkardı. Rodos adasına sürüldü. İlk romanlarıyla oyunlarını burada yazdı. Abdülaziz tahttan indirilince İstanbul’a döndü. Takvim-i Vakayi, Matbaa-i Âmire müdürlüklerinde bulundu. Gazetecilik tarihimizde önemli yeri olan Tercümân-ı Hakikat gazetesini kurdu. Bu gazetedeki makale, öykü ve romanlarıyla halk arasındaki ünü daha da genişledi. Çok çalışkan olan Ahmet Mithat Efendi, devlet görevlerini sürdürdü, Avrupa’yı gezdi, birçok okulda öğretmenlik yaptı. İstanbul’da kalp krizinden öldü.

Ahmet Mithat Efendi, kalemini, halk eğitimi yolunda bir araç olarak kullandı. Çok zaman sanat değeri zayıf, dağınık fakat dili amacına uygun, sade eserleriyle döneminin hâce-i evveli (ilk öğretmeni) oldu, halkı aydınlattı.

Ahmet Mithat Efendi Edebi Kişiliği

Ahmet Mithat Efendi, matematikten askerliğe, öykü ve romandan edebiyatın bütün türlerine kadar telif, tercüme iki yüze yakın eser verdi. Hemen her türde roman yazıp Türk edebiyatına konu bolluğu getiren de odur. Macera, gezi ve fen, korku romanları ya da tarihsel, duygusal, gerçekçi, natüralist romanlar yazarken hep halka bir şeyler öğretmek amacı güttü. Bu yazış biçimi, sık sık romanı bir yerde durdurarak açıklamalar yapmasına neden olur. Bilgilerini sıraladıktan sonra kaldığı yerden romanını devam ettirir. Ahmet Mithat Efendi zamanının en çok okunan romancısıdır. Halkın psikolojisini çok iyi bilir, yalın bir dili, açık bir anlatımı vardır.

Ahmet Mithat Efendi Kitapları, Eserleri

Roman: Hasan Mellâh yahut Sır İçinde Esrar, Hüseyin Fellâh, Dünyaya İkinci Geliş, Felâtun Bey’le Râkım Efendi, Karı Koca Masalı, Paris’te Bir Türk, Çengi, Süleyman Musli, Yeryüzünde Bir Melek, Acaib-i Âlem, Henüz On Yedi Yaşında, Dür-dane Hanım, Esrar-ı Cinayât, Jön Türk.

Öykü: Letaif-i Rivayât (Söylenegelen Güzel Öyküler) dizisindeki 25 ciltlik öykü kitabından ancak iki tanesi günümüz Türkçesiyle yayımlanabilmiştir: Yeniçeriler ve Obur.

Kâinat adlı tarih dizisi 15 cilttir. Masahabât-ı Leyliye (Gece Söyleşileri, 20 cilt), doğayla ve tarihle ilgili onlarca eseri ve Fransızcadan yaptığı onlarca çevirisi vardır.

Ahmet Mithat Efendinin yaşamı ve eserleriyle ilgili Mustafa Baydar’ın, Cevdet Kudret’in, Orhan Okay’ ın, Şevket Rado’nun kitapları yayımlanmıştır.
 
 
 

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı