Genel KültürTarih

Ahrar Fırkası Nedir? Kim Kurdu? Neyi Savunur?

Ahrar Fırkası. Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında kurulmuş bulunan ilk muhalefet partisi. Adına, Osmanlı Ahrar Fırkası da denilmektedir. 14 Eylül 1908 tarihinde kurulmuştur. Kurucuları; Nurettin Ferruh, Ahmet Samim, Kıbrıslı Tevfik, Celâlettin Arif, Nazım, Şevket ve Mazhar Sait’tir. Fırka, meşrutiyetin coşku dalgası içerisinde İttihat ve Terakki Cemiyeti’ nin sert bir yönetime kayma belirtilerinin görülmesi üzerine kurulmuştur.

Meşrutiyet döneminde yapılan seçimlere yalnız İstanbul’dan katılan Ahrar Fırkası hiç milletvekilliği kazanamamış, zamanla meclis içinde eltiye yakın taraftar bulmuştur. Bu taraftar grubu arasında, özellikle Ermeni, Rum, Arap ve Arnavut üyeler yer almışlardır.

Fırkaya, İkdam, Sabah, Yeni Gazete ile Sadayı Millet gazeteleri ilgi göstermiş, Serbesti gazetesi ile Osmanlı adlı gazete ise büyük destek sağlamışlardır. Fırkaya daha sonra Prens Sabahattin, eski Sadrazam Kamil Paşa, Serbesti gazetesi yazarı Hasan Fehmi ve Rıza Nur da katılmışlardır.

31 Mart’ta patlayan gerici ayaklanma, bu partinin sonu olmuş, bazı yöneticiler Mısır, Yunanistan ve Paris’e kaçmışlardır. Fırka, resmen kapatılmamakla beraber etkinliğini büyük ölçüde yitirmiş, Nurettin Ferruh Bey, 30 Ocak 1910 tarihinde fırkanın faaliyetine son verildiğine dair bir beyanname yayınlamış, ancak bazı üyeler bu beyannamenin parti yönetiminin ortak kararı olmadığını ileri sürmüşlerdir. Buna rağmen fırka etkin bir rol alamamış, tarih sahnesinden silinip gitmiştir.