Genel KültürDini Konular

Ahura Mazda Kimdir? Ne Demek? Kimin Tanrısı?

Ahura Mazda (Avesta dilinde “Bilge Efendi”), Hürmüz olarak da bilinir, eski İran inanışının, özellikle de Zerdüşt’ün kurduğu dinsel düzenin en yüce tanrısı İÖ 522-486 arasında hüküm süren Pers kralı I. Dareios ve ardılları, ona tanrıların en büyüğü ve adil hükümdarın koruyucusu olarak tapmışlardır.

Zerdüşt’e göre Ahura Mazda, evrenin ve koruyucusu olduğu kozmosdaki düzenin yaratıcısıdır. Spenta Mainyu ve Angra Mainyu (Ehrimen) adlı ikiz ruhları da o yaratmıştır. Bunlardan iyi ruh olan birincisi doğrunun, aydınlığın ve yaşamın yanında, kötü ruh olan ikincisi ise yalanın, karanlığın ve ölümün yanında yer alır. İkisinin birbiriyle mücadelesi, dünyanın tarihini oluşturur.

Avesta adlı kutsal kitapta ortaya konan daha gelişmiş inanış biçiminde, Ahura Mazda iyi ruh ile Özdeşleştirilerek doğrudan kötü ruhun karşısına çıkarılır. Ahura Mazda her bakımdan bilge ve eli açıktır, aldatıcı değildir, bütün iyi şeylerin yaratıcısıdır. İyi ve kötü iki ruhun karşılıklı birbirlerini sınırladıkları ve sonsuza değin bir arada bulundukları varsayılır. Dünya, biri gökyüzünde, öteki yer altında olan bu iki ruhun savaş alanıdır. İS 3. yüzyıl sonrası kaynaklarda Zurvan (Zaman), ikiz ruhlar Hürmüz’le Ehrimen’in babası olarak gösterilir. Ortodoks Mazdacılığa göre bu ruhlar, Hürmüz’ün sonunda mutlak zaferi kazanmasına kadar sırayla dünyaya egemen olacaklardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir