Genel KültürEkonomi

Aile Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur? Özellikleri

Aile Şirketi nedir, nasıl kurulur, özellikleri nelerdir. Aile şirketleri hakkında bilgi

 Aile bireylerinin, sahip oldukları mirasın bölünmesinden doğabilecek sakıncaları önlemek amacıyla paylarının bir bölümünü veya tamamını bırakmak veya ortaya başka mallar da koymak suretiyle oluşturdukları bir ortaklık türü. Türk Medeni Kanunun, aile varlığını korumak amacıyla öngördüğü özel bir ortaklık türüdür. Ortaklığın hukuki bir nitelik kazanabilmesi için bütün mirasçıların (ortakların) resmi bir sözleşme yapmaları gerekir. Şirket, belirli veya belirsiz bir süre için kurulabilir. Süre belirsiz olduğu takdirde, ortaklardan her biri, en az altı ay önce başvuruda bulunarak şirketten ayrılabilir.

Ortaklar şirketi elbirliği ile yürütürler. Ortaklık sözleşmesinde aksi yer almadıkça, ortaklardan her biri şirkette eşit hakka sahip olur. Şirketin devamı süresince ortaklar, paylarını işleyemeyecekleri gibi, bu paylarında tek başlarına tasarrufta da bulunamazlar. Ancak ortaklar, içlerinden birini yönetici olarak atayabilirler.

Şirkete ait mallar, ortakların müşterek mülküdür. Bu nedenle de ortaklar, borçlardan yalnızca kendi payları ile orantılı olarak değil, bütününden sorumlu bulunurlar.

Şirket, belirli sürenin sona ermesi, ortaklardan birinin payının icra aracılığıyla satılması, ortaklardan birinin iflası veya bütün ortakların bu yolda istemleri ile sonar erer. Şirket mallarının bölüşülmesi, şirketin sona erdiği zamanki mal varlığına göre yapılır.

Günümüzde, miras hükümleri dışında da aile şirketleri kurulmaktadır. Bundan amaç, aile mallarını değerlendirmek ve güçlü bir sermaye oluşturarak kâr sağlamaktır. Ancak bu tür şirketler, Turk Medeni Kanunu’nda öngörülen şirketlerden ayrı olup, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulur ve çalışırlar, ticari şirket niteliğindedirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir