Genel KültürDini Konular

Akabe Biatları Nedir? Biatların Amacı ve Önemi

Akabe Biatları Nedir? Akabe Biatları nerede, ne zaman, kimler arasında yapıldı, Akabe Biatlarının önemi ve sonucu.

Akabe biatiarı, ( biat nedir? Medineli ilk Müslümanların Mekke ile Mina arasındaki Akabe’de Hz. Muhammed’e bir yıl arayla ettikleri iki bağlılık yemini.

Hz. Muhammed, her yıl hac için Mekke’ye gelenleri kentin dışında karşılar, onlara islam dinini anlatırdı. Peygamberliğinin 11. yılında (620) Medine’den gelen altı kişilik bir grubu Akabe’de karşılayarak onlara da İslamı anlattı ve Kuran okudu. Medineliler bunun üzerine İslamı kabul ettiler ve Medine’de İslamı tanıtacaklarına söz verdiler. Bu sözlerini de tuttular; böylece kısa bir zaman sonra Medine’nin hemen her evinde İslam ve Hz. Muhammed konuşulur oldu.

Yeni hac döneminde Medinelilerin Hz. Muhammed ile görüşmek üzere seçtiği 12 temsilci Hz. Muhammed’le gene Akabe’de buluştu. Müslüman olarak, Allah’a ortak koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina etmeyeceklerine, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, peygamberin yaptığı iyi ve doğru işleri kabul edeceklerine söz verdiler, yani Hz. Muhammed’e biat ettiler (621).

Birinci Akabe biati olarak adlandırılan bu olay, savaştan söz edilmediği için, “Kadınlar Biati” olarak da anılır. Hz. Muhammed, Medine’ye dönen Müslümanlarla birlikte, onlara İslamı öğretmesi, namaz kıldırması ve Kuran okuması için seçkin sahabelerinden Mus’ab bin Umeyr’i de gönderdi. Mus’ab ve Medineli Müslümanların tebliğ çalışmaları olağanüstü bir başarıyla sonuçlandı. Tevhid inancının kabulü ile kabile düşmanlıkları, çatışma ve kargaşalar yerini bir güvenlik ortamına bıraktı. Kin ve düşmanlıklar dostluk ve kardeşliğe dönüştü. Birlik ve huzura duyulan özlem insanların İslamı kabulünü, dolayasıyla Müslümanların sayısının hızla artmasını sağladı. Hac zamanı gelince, Medineli Müslümanlar Hz. Muhamnjed’le yeniden buluşmaya ve onu kentlerine çağırmaya karar verdiler.

Hz. Muhammed’le buluşmak için bu kez Akabe’ye 73 Medineli Müslüman gitti. Medineli Müslümanlar, bir gece gizlice buluştukları Hz. Muhammed’e kararlarını bildirerek kendi kadınlarını ve çocuklarını nasıl koruyorlarsa onu da öyle koruyacaklarına söz vererek biat ettiler (622). Hz. Muhammed’i korumak için gerekirse bütün dünyaya karşı savaşmak anlamına gelen bu özelliğinden dolayı İkinci Akabe Biatına “Savaş Biati” da denir. Akabe biatları, Mekkeli Müslümanların müşriklerin zulmünden kurtulup güvenlik içinde yaşayabilecekleri bir İslam yurduna sahip olmalarını sağlayacak Hicret’in yolunu açmaları bakımından önem taşır.

Akabe: Ürdün’ün güneybatı kıyısında liman kenti. Kızıl deniz’i kolu Akabe körfezi kıyısında yer alan, Ürdün’ün tek limanı olan Akabe’nin nüfusu 45 000’dir. Eskiçağ’da kurulan, 1980 yıllarında Irak’ın başlıca dış alım limanı olarak kullanılmaya başlanmasıyla hızla gelişen limanından, aynı zamanda da fosfatlar ve besin ürünleri dış satımı yapılır. Turizmin de önemli ölçüde geliştiği kent, 1990-91 Körfez bunalımından ekonomik açıdan büyük zarar görmüş, müttefik savaş gemileri limana giden gemileri durdurmuş ya da başka yerlere yönlendirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir