Biyografi

Akif Paşa Kimdir, Hayatı, Eserleri

Akif Paşa Kimdir, Hayatı ( Biyografisi) Eserleri, Kitapları
Türk devlet adamı, şairi ve yazarı (Yozgat 1787-İskenderiye 1845). Özel öğrenim görüp, Bozok’ta (Yozgat) Cebbarzade Süleyman Beyin divan katipliğini yapan, çeşitli devlet görevlerinden sonra reisülküttaplığa geti-rilen (1832) Akif Paşa, 1835’te Hariciye nazırlığına (ilk Hariciye nazırıdır) atandı. Bir süre sonra görevden alınıp, Dahiliye nazırlığına getirildiyse de (1837), altı ay sonra hastalığı öne sürülerek görevden alındı. Kocaeli mutasarrıflığına atanıp (1839), halkın şikayeti üstüne rütbesi kaldırılarak Edirne’ye sürüldü (1840). Cezasının bitiminde Yozgat ya da Bolu’da oturmasına izin verilince, Bolu’yu seçti ve padişaha başvurarak bağışlanmasını dilemesinin ardından, İstanbul’da oturmasına izin çıktı.  Hac için gittiği (1844) Hicaz’dan dönüşünde, İskenderiye’de hastalanarak öldü.
Akif Paşa önce devlet adamıdır. Edebiyatı meslek olarak benimsememiş, özellikle düz yazıyı, siyasal uğraşında bir araç olarak kullanmıştır. Yenilik açısından düşünüldüğünde, en önemli yapıtı torunu için yazdığı şiirdir. Bu yenilik şiirin hece vezniyle ve koşma biçiminde yazılmasından çok, mersiyenin alışılmış temasından uzaklaşılmasında, ölüm karşısında alınan tavırdandır. Yokluk kavramını işleyen Adem kasidesi de önemlidir.
Akif Paşanın Eserleri, Kitapları
Başlıca yapıtları: Münşeat-ı Elhac Akif Efendi ve Divançe, Tabsıra, Eser-i Akif Paşa (Mektuplar Torunu Akif Bey tarafından hayatına ilişkin bir ön söz yazılarak bastırılmıştır, 1873), Muharrerât-ı Hususiye-i Akif Paşa (1883).
Grolier Ansilopedisi / Cilt 1 Sayfa 211

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı