Akort Nedir Ne Demek Anlamı, Akort Yapmak Ne Demektir?

Akort nedir, Akort ne demek sözlük anlamı nedir? Akort ne anlama gelir?

1. Müzikte kullanılan sesleri doğru olarak vermesi için bir çalgıda yapılan düzenleme.

2. Birden çok çalgının yer aldığı topluluklarda, çalgıların, aynı adı taşıyan perdelerinin aynı frekansı verecek duruma getirilmesi.

3. Birden çok çalgının yer aldığı topluluklar için, temel alınan sesin (la) frekansı. Akort anahtarı, çalgıları (piyano, org vb.) akortlamada kullanılan araç. Bir çalgıyı akort etmek, AKORTLAMAK’ın eşanlamlısı. Bir kimseyi akort etmek, ona haddini bildirmek: Kafamı kızdırma, şimdi akort ederim seni. Akort tutmamak, söz konusu bir çalgı ise, burguları bozuk olduğundan akortlanamaz durumda olmak, Akort yapmak, toplu seslendirmede sabit sesli bir çalgının vereceği la sesine göre, çalgısını akortlamak. Akordu bozuk, akortsuz çalgı için kullanılır; davranışları tutarsız ve yaptığını bilmeyen kimseye denir.

Müz. Her çalgının akordu, ses veren öğelerinin görece yüksekliğini değiştirir. Çalgılar, tellerin yâ da derinin (timpani gibi vurmalı çalgılarda) gerginliği, borunun uzunluğu (üflemeli çalgılarda) azaltılarak ya da artırılarak akortlanır.

Türk müziğinde çeşitli akortlar vardır. Bunlara eskiden ahenk denirdi. Ahenkler, uzunluğuna bağlı olarak, ses alanı ve adı değişen neylere göre adlandırılmışlardır. Sözgelimi, 440 frekanslı la sesini muhayyer deliğinden veren neye mansur, hüseyni deliğinden verene ise sipürde denir. Bir toplulukta, ney çalan müzikçi, yapıtları, aktarım yapmaksızın çalıyorsa, öbür çalgılar, yapıtları, o neyin adını taşıyan akorttan çalıyorlar demektir.

Akort:  iş. huk. Akort ücret, işçinin ürettiği ürün miktarına göre saptanan ücret. (Parça başına ücret de denir.)

Akortçu:  işi, müzik aletlerini akortlamak olan kimse. Müzik okullarında çalgıları akortlu tutmakla görevli kimse.

Akortlamak: Bir çalgıyı akortlamak, onu çıkardığı sesler arasında belli oranlar bulunacak biçimde düzenlemek. Akort etmek, akort yapmak eşanlamlısı.

Akortlu: Akordu olan, akort edilmiş müzik aleti için kullanılır.

Akortsuz: Henüz. akortlanmamış ya da akordu bozulmuş müzik aleti için kullanılır. 2. Birbirini tutmayan ya da bir topluluğun eğilimlerine uymayan düşünce ve görüş için kullanılır; uyumsuzluk: Son toplantıda, akortsuz sesler susturuldu.