HalkbilimiEfsaneler

Al Bastı Efsanesi

Al Bastı Efsanesi Halkımızın arasında al bastı veya al basması diye adlandırılan bir hadise vardır. Gerçekte böyle bir şey var mıdır, yok mudur, bilinmez. Ama Anadolu halkının muhayyilesi böyle bir hadiseyi ve onun kahramanlarını uzun yıllardan beri aralarında yaşatagelmiştştir.

Gümüşhane ilimizin Kelkit ilçesine bağlı Köse bucağının Öbektaş (Gindeherek) köyünde al bastı ile ilgili olarak şöyle bir efsane anlatılır.

Köy halkının cin adını verdiği bir mahluk 2, 3 günlük taze bir lohusayı her gece rahatsız etmeye başlar, ilk günler kadın kendi gayretiyle bu mahluktan kurtulur. Nihayet dayanamayıp bir gece kocasına haber verir. Böylece, koca, karısını koruyacak lohusayı rahatsız eden güç ortadan kaldırılacak veya gelmesi önlenmiş olacaktır.

O gece kadının kocası odaya gizlenir ve cin adını verdikleri mahluğun gelmesini beklemeye başlar. Gece yarısından sonra cin içeriye girer ve kadının boğazına sarılır. Koca, saklandığı yerden çıkar ve cinin üzerine hemen bir iğne takar. Böylece cin zararsız hale getirilir.

Bu cin, üzerindeki iğne ile birlikte o eve yıllarca hizmet eder. Bir yandan da ev sahibine yalvarır. Sonunda dayanamayıp yakasındaki iğneyi çıkarırlar ve o da ayrılıp gider.

Köylülerin dediğine göre eve bir daha al karısı gelmemiştir. Zira, serbest bırakılan cin, o ev halkına zarar vermeyeceklerine dair söz vermişti.

Kaynak: Saim Sakaoğlu / 101 Anadolu Efsanesi