Kültür

Alegori Nedir

İstiâre-i temsiliyye. Bir düşünceyi, duyguyu inandırıcı ve etkili kılmak için, daha çok soyut kavramları somutlaştırarak yani simgeleri kullanarak anlatma yöntemi. Değişik bir ifadeyle, bir düşünce veya kavramın bir varlık ya da nesneyle somutlaştırılarak anlatılması. Öğretici eserlerde, çoğunlukla bu tarz bir anlatım tercih edilir. Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig’i, Şeyhî’nin Harnâme’si, Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk”  alegorik eserlere örnek gösterilebilir. Yeni şiirde de, “anlatma” kaygısı öne çıkınca alegoriye başvurulmuştur. Tevfik Fikret’in “Devenin Başı” manzumesi, bu bağlamda tipik bir örnektir. İnsan yaşantısının niteliklerini taşıyan, yansıtan, dinî, ahlakî, felsefî ve toplumsal bir düşünceyi insana iletmeye çalışan, hayvan, bitki ve herhangi bir eşyanın simge olarak kullanıldığı masallar da alegorik sayılır.
Kaynak: Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı