Kültür

Alfabe Nedir, Alfabe Kullanımı

Abece. Bir dildeki seslerin yazıdaki karşılığı olan işaretlerin (harf) oluşturduğu, belli bir sırası olan yazı sistemi. Sesin yazıdaki karşılığı olan işaretin adı harftir. Harflerin sistemli sıralanışı da alfabe olarak adlandırılmıştır. Seslerin salt görece şekillerinden ibaret olan harflerin temsil ettiği sesle hiçbir ilgisi yoktur. Aynı dilin sesleri için, farklı zamanlarda değişik alfabeler kullanılmıştır. Çünkü harf dediğimiz şekiller değişkendir, dilde aslolan ise sestir. Ne var ki, milletlerin kültürünü, edebiyatını hatta medeniyetini kesintiye, kırılmaya uğrattığı için alfabe değişikliği doğru değildir. Türkler, başlangıçtan bugüne Göktürk, Uygur, Mani, Brahmi, Arap, Latin ve Kiril yazı sistemlerini kullanmıştır. 1928’den beri kullandığımız bugünkü alfabemizde 29 harf vardır.
Bir metnin söylenişini tam olarak göstermek için kullanılan alfabeye transkripsiyon alfabesi denir. Söz konusu alfabede her sese karşılık gelecek bir şekil vardır
 Başka dillerden, yazılardan çevrilen, alıntılanan metinlerin orijinalleri gibi gösterilmesinde ise transliteration alfabesi kullanılır.
Alfabe sırası gözetilerek yapılan düzenlemeye alfabetik denir. Sözlük, ansiklopedi, bibliyografya ve benzeri çalışmalarda alfabetik sıra esas alınır.
Kaynak: Edebiyat Terimleri Sözlüğü

Daha Fazla Göster

ebilge

1983 Elazığ doğumluyum. Gazi Üniversitesi, Türk Halkbilimi ( 2008) mezunuyum. Kültürel Bellek sitesinin kurucusu, aynı zamanda tek içerik üreticisiyim. 2010 yılında yayın hayatına başlayan Web sitesinin öncelikli amacı; Kültürümüzün korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. İletişim kurmak isterseniz,serkan.gakko@gmail.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Size en kısa sürede geri dönüş sağlamaya çalışacağım.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı