Genel KültürDini Konular

Alın Yazısı Nedir Ne Demek? Alın Yazısı Değişir Mi?

Alın Yazısı Nedir Ne Demektir Anlamı. Alın Yazısı Değişir Mi? İslam inanınca göre Alın Yazısı Ne Anlama Gelir? İnsanlar Alın Yazısını Değiştirmeye Gücü Yeter Mi?

ALIN YAZISI. Talih, kader, yazgı, başyazısı.

Rastlantıları idare ettiğine ve böylelikle insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığına inanılan olağanüstü güçtür. Alın yazısının, değişmez bir karar ile kimi vakit iyilik ve en çok da kötülükler hazırladığına inanılır. Bir inanışa göre, insanların yaşadıkları sürece gerçekleştirecekleri eylemler önceden belli olup, alınlarında yazılıdır. Bunların önüne geçilemez, İslâm dininde imanın şartlarından biri de kaderdir. Kader herhangi bir şeyin belirli bir şekilde meydana gelmesini Allah’ın ezelden istemiş olmasıdır. Hayır, şer, iyi, kötü, acı, tatlı ne varsa hepsinin, Allah’ın İstemesi ve yaratması olduğuna inanılır.

Alınyazısı  Üstün bir güç tarafından kararlaştırıldığı düşünülen, bir kimsenin ya da bir toplumun yaşamında yer alan olaylar dizisi, olaylar bütünü; yazgı, kader: Alınyazımda onunla bir kez daha karşılaşmak varmış. Alınyazımız böyle, sonunda hep yalnız kalacağız.

Olacakların, her şeye egemen olduğuna inanılan güç tarafından önceden belirlenmesi, İslam’ın tüm kaynaklarına göre, her şeyi belirleyen Tanrı’dır. Ne olacak, nasıl olacak, niçin olacak, ne zaman olacak, ne çapta olacak ya da olmayacak? Hepsini Tanrı bilir. Yalnızca bilmekle kalmaz, belirler, belirlemiştir. Bir “ana kitap” vardır. Her şey burada bir bir ve ayrıntılarıyla yazılıdır. “Kader” ölçü, “takdir”se ölçmektir. Her şey “kader” çerçevesi içindedir. “Takdir” eden Tanrı’dır. Yani Tanrı, her şeyi çok önceden ölçmüş, biçmiştir, insanların mutluluk ve mutsuzlukları da bunun içindedir. Bu dünyada ya da öbür dünyada kim mutlu. kim mutsuz (şakı) olacaksa, yazgısı içinde Tanrı’ca bellidir. Bu yazgı, hiçbir zaman değiştirilemez.

Alınyazısı iki aşamalıdır:

1. Kader aşaması. Bu aşamada uygulama yoktur. Yalnızca yazgı vardır. Neyin ne olacağını ya da olmayacağını belirleme vardır. Her şey belirlenir ve yazılır. Yazılar ana levhadadır. Bu levha, herkesten saklıdır ve korunmaktadır. Bu levhadaki bilgilere, Tanrı’dan başka bir de Tanrı’nın yakın melekleri, elçileri ulaşabilir.

2. Uygulama (kaza) aşaması. Birinci aşamada yer alanlar, bu aşamada uygulanıp gerçekleştirilir.
Alınyazısı, tüm İslam mezheplerince aynı biçimde kabul edilmez. Bu kavramı hiç kabul etmeyenler de vardır. Mutezile, bunlar arasındadır. Alınyazısının birinci aşaması olan “kader”, zamanla sınırlı görülmezken, ikinci aşaması olan “kaza”, zamanla sınırlıdır.

“Tanrı’nın yazdıklarına göre gerçekleşen uygulama kararı konusunda önce “En yüceler kurulu” demek olan “el Meü’l-Alâ”ya bilgi verilir. Bu kurulun üyeleri, “yüksek rütbeli melekler “den oluşmaktadır. Karar ve yapılacak iş, ilgili meleklere bildirilir ve uygulama, yazıya, yazgıya uygun olarak gerçekleştirilir.

Alınyazısı, ecel ile de dile getirilir. Her şeyin bir eceli, yani “belirlenmiş bir yaşam süresi” bulunduğu, Kuranın birçok yerinde açıkça anlatılır. “Ecel”, “alınyazısı” içindedir.

Alınyazısının değişip değişmeyeceği tartışmalıdır, İslamda genellikle kabul edilen; “değişmeyeceği“dir. Bu görüşe Sünni kesimde karşı çıkan, pek yoktur. Öteki kesimde çıkanlarsa azınlıktadır Alınyazısının değişebileceğini ileri sürenler, “Ümmü’l-Kitab’ın (el-Levh ül-Mahfuzün), Tanrı’nın yanında olduğunu; dilediğini sildiğini ve dilediğini yazdığını” anlatan ayetin de içinde bulunduğu kimi ayet ve hadislere görüşlerini dayandırmaya çalışırlar. Değişmeyeceğini savunanlarsa, bu tür ayet ve hadisleri, kendi görüşleri doğrultusunda yorumlamakta, ayrıca değişmeyeceğini açıkça anlatan ayet ve hadisleri kanıt olarak ileri sürmektedirler.