Aliterasyon Nedir Kısaca, Aliterasyon Örneği

Aliterasyon: Harf veya ses benzeşmesinden kaynaklanan edebi sanat.

Bir dize veya cümle içinde ahenk sağlamak amacıyla aynı seslerin yinelenmesi ile yapılan bir ses oyunudur. Bu yinelemeler, sözcükleri oluşturan hecelerin tamamında veya bir bölümünde görülebilir. Sadece hece başlarının aynı seslerle başlaması biçiminde de uygulanır. Türkçede sözcüklerin yazıldığı gibi okunmaları sonucu, sözcüklerdeki harflerin benzeşmesi gereklidir. Avrupa dillerinde bu benzeşme, harflere değil seslere dayanmaktadır

Aliterasyon Örnekleri

  • Kargayı, kuzgunu kovardı, kondurmazdı,
  • Av avladılar, kuş kuşladılar.
  • (Dede Korkut)
  • Eylül de melul oldu gönül soldu da lale,
  • Bir kâküle meyi etti gönül geldi bu hale.
  • (Edip Ayel)

Aşağıdaki örneklerde, koyu yazılan aynı ünsüzlerin tekrarı suretiyle aliterasyon sanatı yapılmıştır:
Karşı yatan karşı kara dağlar karayıptır

Dede Korkut
Gül gülse ağlasa bülbül acep değil
 Zîra kimine ağla demişler kimine gül
Nedim
Seherle seyre koyuldum semâ-yı deryâyı
Tevfik Fikret
Eylülde melûl oldu gönül soldu da lâle
Bir kâküle meyletti gönül geldi bu hâle
Edip Ayel
Üzüm çöpleri, armut saplan, çekirdek çok çiğ
Önceden düşünemedik çok çiğ çağ
Behçet Necatigil
Çağlarda çağlayan bir çavlan bir çağlayanım
Çalı çırpı çadır çıkın bir çavdar uygarlığıyım ben
Sezai Karakoç
Keçiler kafatası çıngıraklı keçiler
Kaçar kaçarlar dağa doğru
Sezai Karakoç

İlgili Makaleler