Güncel

Almanak Nedir? Nasıl Hazırlanır?

Almanak nedir, nasıl hazırlanır? Almanak çeşitleri nelerdir, tarihçesi ve özellikleri hakkında bilgi

Almanak zamana ait astronomi ve meteoroloji bilgileriyle yılın belirli günlerini gösteren kitap biçiminde takvim.

Bir çeşit takvim. Yılın gün, hafta ve ay gibi bölümlerini; ay ve güneşin seyrini, iklim hareketlerini, yıl-dönümlerini gösteren; sanat, edebiyat, kültür ve diğer konularla ilgili bilgilere, istatistikî verilere, bunlarla ilgili öğüt, fıkra, atasözü ve özdeyişlere de bünyesinde yer veren kitap şeklinde bir çeşit yıllık takvim
Günümüzde bu anlamını daha da aşmış, bir mini ansiklopedi niteliği kazanmıştır.

Bugünkü almanaklar yayınlandığı ülke başta olmak üzere, tüm ülkelere ait bilgileri, dünya ile ilgili her çeşit tarih, coğrafya, astronomi bilgilerini, ölçüleri, ödülleri, uluslararası oyunları ve karşılaşmalar sonucunda ulaşılan şampiyonlukları, sanayi, ulaşım ve üretim istatistiklerini, çeşitli sağlık bilgilerini, vb. içerir.

Geçmiş çağlarda, gökbilimciler, hazırladıkları almanakları yılbaşı hediyesi olarak hükümdarlara sunarlarmış. Türkçede yıllık yerine de bazen bu terim kullanılmıştır.

Almanaklar: Çağdaş bir almanak, günlük işler, coğrafya, tarih, astronomi gibi konularda her türlü yararlı bilgiyi içeren bir kitaptır. Genellikle bu tür almanaklara her yılın başında yayımlandıkları için “yıllık” da denir. Bazı almanaklar belirli bir konuda ayrıntılı bilgi verirler. Örneğin denizciler için hazırlananlar birçok konuda denizcilere yararlı bilgileri içerir. Ayrıca belirli spor dallarını konu alan almanak ve yıllıklar da yayımlanır. Bir yıl sonra olacakları önceden öngördüğünü öne süren bazı almanaklar astrolojiden yararlanır Bu tür almanakların en eskilerinden biri, ilk sayısı 1700’de Francis Moore tarafından yayımlanan ve 1701 yılına ilişkin tahminleri içeren Old Moore’s Alma-nac’du (Eski Moore Almanağı). Moore, almanağına Vox stellarum (Yıldızların Sesi) adını vermişti.

Almanakların Öyküsü

Almanakların çok eskiye dayanan bir tarihi vardır. O çağlarda bugünkünden çok daha önemli olan almanaklar takvimlerden doğmuştur. 2.000 yılı aşkın bir süre önce Mısırlılar ve öteki bazı halklar, elle yazılmış ya da taş tabletlere oyulmuş takvimler kullanırlardı. Bu takvimlerin üzerine gezegenlerin hareketlerini gösteren, böylece dinsel bayramların hangi zamana rastlayacağını belirten işaretler konurdu.

Romalılar da bayramları ve kutsal günleri gösteren benzer takvimler hazırlamışlardır. Eski Danimarkalıların ve Norveçliler’in kullandığı almanaklar, kenarlarında yılın önemli günlerini gösteren çentikler bulunan tahta, tunç ya da kemik bloklardı.

15. yüzyılda matbaanın bulunmasından sonra almanaklar giderek yaygınlaştı. İlk almanak 1457’de Viyana’da basıldı ve bunu kısa bir süre içinde çeşitli ülkelerde yayımlananlar izledi. Bu almanaklarda o yılın takvimi bulunur, dolunay zamanını,yıldızların gökyüzündeki hareketlerini gösteren işaretler yer alırdı. Ayrıca bazıları doğru, bazıları yanlış çeşitli bilgiler verilirdi.

Bazı almanaklarda ise okuma bilmeyenler için resimler bulunurdu. Belirli günlerin yanına o gün ne yapılması gerektiğini gösteren özel işaretler konurdu. Örneğin bir şişe resmi insana ilaç alması, bir makas resmi ise tıraş olması gerektiğini hatırlatırdı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir