Almanların Özellikleri Nelerdir?

Almanların özellikleri nelerdir? Alman toplumu nasıl bir toplumdur? Almanlar nasıl yaşar, hobileri nelerdir? Almanların kültürel özellikleri hakkında bilgi.

Almanlar çalışkanlıklarıyla, ele aldıkları her konuda dikkat ve titizliklerle tanınmış bir millettir. Avrupa tarihinde bağımsızlıklarına tam anlamıyla sahip olma fırsatını onlar kadar az kazanan pek az millet vardır,

Almanların son derece itaatkâr bir halk olmasının memleketlerinde birbiri ardı sıra diktatörlük idarelerinin kurulmasına sebep olduğu düşünülebilir. Yüzlerce yıl Alman halkı hem şahıs hürriyetinden, hem millî birlikten uzak kalmış, bu yüzden mutlakiyetle idare edilen birçok bağımsız devletlere bölünmüşlerdir. Almanya birleştiği zaman da halk gerçek bir bağımsızlığa kavuşamamış, askerlerin, yüksek rütbeli memurların baskısı altında kalmıştır.

Alman milleti son yüzyıl içinde harblerde çok telefat vermiş, nüfusu zaman zaman bu yüzden milyonlarca azalmıştır. Alman İmparatorluğunun kurulduğu 1871 yılında nüfus 41.000.000 du. Ondan sonraki kırk yıl içinde 64.900.000 e yükseldi. 1914 te Birinci Dünya Harbi başladığı sırada Almanya’nın nüfusu 67.300.000 i bulmuştu. Harbin sonunda nüfus çok düştü; bunun başlıca üç sebebi vardı; Cephelerde ölenlerle harbin yol açtığı diğer sebeplerle ölenlerin sayısı üç milyona yaklaşıyordu; ayrıca, harb yıllarında doğum nispeti de azalmıştı; üstelik, Ver-sailles Antlaşması İle memleketin birçok yerleri başka milletlere verilmiş, böylece 7.000.000 kişi Almanya sınırları dışında kalmıştı.

İkinci Dünya Savaşında Alman halkı büyük kayıplara uğramıştır. 1939 yılında Saar, Avusturya, Südetler, Bohemya, Moravya ve Memel’in Almanya’ya katılması ile nüfus 86.400.000 i bulmuştu. Savaş sırasında cephede ve cephe gerisinde 4.700.000 kişi ölmüş, doğum nispeti de binde 15 e düşmüştür. Almanların birçok toprakları kaybetmeleri de nüfusu eksiltmiş ve 1946 da 64.457.000 e düşmüştür.

Almanlar diğer birçok Avrupa milletleri gibi ırk bakımından karışıktır. Bu yüzden belli başlı bir Alman ırkı gösterilemez. Kuzey Almanya yerli halkı ırk bakımından İngiliz, Holândalı, Danimarkalı, Kuzey Rusyalı ve Fransız Normanlariyle ilgilidir. Kuzey tipinden olan bu Almanlar genel olarak uzun boylu, mavi gözlü, sarı saçlıdır. Güney Almanya halkı ise dağ tipidir, Avusturya, isviçre ve Orta Fransa ahalisine benzerler. Bunlar kısa boylu, kumral saçlıdır, gözleri koyu renktir. Bu iki tip bütün Almanya içinde karışmış durumdadır.

Yaşayış. Alman halkının yaşayış ve âdetleri memleketin çeşitli bölgelerinde çeşitli değişiklikler gösterir. Bu değişikliklerin bir kısmı coğrafi şartlarla ilgilidir. Bilhassa, orman ve dağlarla memleketin diğer bölgelerinden ayrılan yerlerde eski âdetler hüküm sürer. Buralarda kadınların uzun ve süslü eteklikler, kar gibi beyaz bluzlar giydiği görülür, Delikanlılar işlemeli kısa pantolon giyer. Ancak, ahalinin yarıdan fazlası şehirler ve kasabalarda yaşadığından, özellik taşıyan kılıklara her yerde rastlanmaz.

Almanlar müzik ve dansı çok sever. Ahali son derece çalışkandır. Kadınlar temizlikleri ve iyi yemek pişirmeleriyle tanınmışlardır. Kız çocuklarına küçük yaşlardan itibaren yemek pişirme öğretirler.

 

İlgili Makaleler