Genel KültürTarih

Almanya’nın Tarihi Kısa Özet (Kuruluşu, Tarihi)

Almanya’nın Tarihi Kısa Özet.

Almanya’nın Tarihi Hakkında Bilgiler

Ren Nehri’nin kuzeyinde bulunan Roma zamanından kalma Rhine kabileleri modern Almanya topraklarındadır. Roma İmparatorluğu çökünce bu kabilelerin bazıları; Franklar, Gaul’e saldırmışlardır. Büyük kralları Charlemagne, MS 800’de tahta çıkmıştır. Ölümünden sonra imparatorluk doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştür.

İlk Alman İmparatorluğu

Doğu Frank Kralı I. Otto, Ren Nehri nden İtalya’ya kadar, Avrupa’da Almanca konuşanlar üzerinde güç uygulamıştır. MS 962’de Papa tarafından tahta çıkarılmış ve Kutsal Roma İmparatorluğu’nu kurmuştur. Özellikle de hükümdarlığı döneminde (1212-1250) İtalya ve Sicilya’yı topraklarına katan II. Frederick (Büyük) gibi atalarından bazıları güçlü imparatorlardır.

1452 ve 1806 yılları arasında ülke Viyanalı Harbsburglular tarafından yönetilmekteydi. Büyük kralları V. Charles’tı (1519-1556 yılları arasında krallık yaptı) ancak ölümünden sonra krallar zamanla güçlerini kaybettiler. Sonuçta imparatorluk sınırları günümüzde Avusturya, Macaristan’ın bir kısmı, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna olarak bilinen topraklara kadar geriledi. Almanya’nın geri kalan kısmı 400 prens, dük ve piskopos tarafından yönetildi.

İkinci Alman İmparatorluğu

19. yy.la beraber Almanca konuşan birçok insan, yine tek bir ülke bayrağı altında birleşmek istedi. 1871’de Alman prensleri, Prusya (bir Alman eyaleti) kralını Almanya imparatoru olmaya davet ettiler. İlk başbakan Otto von Bismarck’tı. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için huzurevleri açtı, hasta ve kazazedelere ödenek ayırdı. İnsanlar tren yolları, yeni fabrikalar ve donanma inşaatları için canla başla çalışarak Almanya’nın gücüne güç katmaya çabaladılar.

1. Dünya Savaşı ve Weimar Cumhuriyeti

Almanya ve diğer ülkeler arasındaki rekabet I. Dünya Savaşı’na (1914-1918) neden olmuştur. Savaşta altı milyon Alman ölmüş ya da yaralanmış, savaşın sonunda birçok kişi açlık sınırına gelmiştir. Bazı Almanlar, kralı (Kaiser) suçlamış ve tahttan indirilmesini sağlamışlardır. Weimar kentinde bir krallık kurulacağı ilan edilmiştir. Ancak bu cumhuriyetçi hükümet kısa sürede problemlerle karşılaşmıştır. 1923’te para değer kaybetmiş ve insanların birikimleri değersiz hâle gelmiştir. İşsizlik artmış, işsiz sayısı 1923’te 6 milyona ulaşmıştır.

Üçüncü Alman İmparatorluğu: Üçüncü Devlet

1933’te Nazi lideri Adolf Hitler başbakan oldu. Alman dilini konuşan herkesi tek bir Alman imparatorluğu çatısında toplayacağına söz verdi (üçüncü devlet). Hitler’e karşı gelen kişiler susturuldu ve birçoğu toplama kamplarında can verdi. Yahudiler idam edildi. Hitler’in orduları 1938’de Avusturya’yı ve 1939 ilkbaharında Çekoslovakya’yı işgal etti. 1939’un sonlarında Polonya’ya girdiklerinde II. Dünya Savaşı başladı.

Yenilgi, bölünme ve birleşme

İtilaf kuvvetleri 1945’te Almanya’yı yendiklerinde 6 milyon Yahudi’nin öldürüldüğü ortaya çıktı. Alman şehirlerinin birçoğu kalıntılardan ibaretti. Para çok değer kaybetmişti.

Savaşın sona ermesiyle Avusturya yeniden bağımsız bir ülke oldu. Çekoslovakya ve Polonya sınırları yeniden belirlendi ve en az 12 milyon Alman sınır dışı edildi. Almanya dört egemenlik alanına ve Berlin de dört bölüme ayrıldı. 1949’da Berlin’in doğu kısmı Sovyet bölgesi olmak üzere Alman Demokratik Cumhuriyeti (Doğu Almanya kuruldu.

ABD, İngiltere ve Fransa, bölgeleri bir araya gelerek Federal Alman Cumhuriyetini  (Batı Almanya) kurdular. Cumhuriyet kapitalist ekonomiye sahipti ve demokrasiyle yönetiliyordu. Berlin’in üç batı bölgesi Doğu Alman sınırları içinde bir ada oluşturdu.

1961’de yaklaşık 2,5 milyon insanın batıya göç etmesiyle doğunun ekonomik gücü zayıfladı. Komünist hükümet de batıyla olan sınıra Berlin Duvarı’nı kurarak Berlin’den kaçışları engellemeye çalıştı. Duvar 1989 Ekim ayında yıkıldı ve büyük eylemler sonunda Doğu Almanya’nın komünist partisi dağıtıldı. 1990’da serbest seçimler yapıldı ve aynı yıl 3 Ekim’de Berlin başkent olmak üzere iki ülke yeniden birleşti.