Genel KültürDini Konular

Altın Buzağı Nedir? Altın Buzağı Kıssası

Altın Buzağı, İbranilerin IÖ 13. yüzyılda, Mısır’dan Çıkış döneminde ve IÖ 10. yüzyılda İsrail kralı I. Yeroboam zamanında taplıkları put.

Altın buzağıya tapınma. Eski Ahit’in Çıkış 32 ve I. Krallar 12 bölümlerinde, daha önce iman edilenlerin reddedilmesi ve büyük bir din değiştirme hareketi olarak yorumlanır. Figür, büyük bir olasılıkla eski Mısır’ın boğa biçimli tanrısı Apis ve Kenan’ın Bereket Tanrısı Baal’den esinlenmiştir. Çıkış bölümü 32’de, Mısır’dan kaçan İbranilerin, Sina Dağına giden Musa’nın uzun süren yokluğu sırasında onun erkek kardeşi Harun’dan bir altın buzağı yapmasını istedikleri anlatılır.

Sina Dağından On Emir Ievhalarıyla dönen Musa, halkının altın buzağıya taptığını görünce, levhaları kırar (bu, Tanrı’yla olan ahdin simgesel biçimde bozulmasıdır), putu eritir, ezer ve suyla karıştırır. İnsanlardan, bu karışımı içmeleri istenir. Böylece iman edenlerle etmeyenler birbirinden ayrılacaktır. Gerçekten de iman etmeyenler daha sonraki bir veba salgınında ölürken, iman edenler kurtulur. Tanrı’nın Musa’ya vahyettiği dini, buzağıya tapanlara karşı savunan Levililer daha sonra din adamları sınıfını oluşturmuşlardır.