Amedi Nedir Anlamı? Amedi Kalemi Nedir? Amedci Görevleri

Amedi nedir ne demek anlamı. Amedi Kalemi Nedir? Amedci’nin görevleri nelerdir? Osmanlı Devletinde Amed ve Amedciler Hakkında Bilgi.

Amedi: Osmanlı devletindeki kalemlerden biri.

Amedi kalemi, başlangıçta Divanı hümayun kalemlerinden biri olup reisülküttaplıkla ilgili yazı işlerini yürütürdü. Reisülküttabın sadrazam adına yazdığı takrir ya da telhisleri hazırlamak, yabancı devletlerle imzalanan antlaşmaları, mazbataları, protokolleri, elçilik, konsolosluklarla yapılan yazışmaları kaleme almak, arşivlemek bu kalemin göreviydi.

Tımar ve zeamet gelirlerinden reisülküttaba verilmesi gereken rüsumu, Amedi kalemi toplar ve teslim ederdi. Bu rüsum karşılığında verilen senedin üzerine “amed” (farsça “geldi” anlamında) yazılmasından dolayı kalemin şefine amedci (amedii divanı hümayun, amedi efendi), kaleme de “amedi kalemi” denildi.

Divanı hümayun işlemleri Babıâli’ye aktarıldıktan sonra amedi kalemi. Babıâli kalemlerinden biri durumuna geldi; Saray ile Babıâli arasındaki yazışmaları yürüttü. Sadrazamın saraya yazdığı arizalar amedi kaleminde yazılır, bunların asıl ve taslaklarıyla gelen cevaplar kalemde saklanırdı. Tanzimat’tan sonra amedi kaleminin önemi arttı. Meclisi vükela’nın zabıt kâtipliği de amedi kalemine verildi. Başlangıçta sekiz olan kalemdeki kâtip sayısı giderek otuza kadar yükseldi: bunlara “amedi hulefası” yada “amedii divanı hümayun hulefası” denirdi. Kalem, aynı zamanda devletin yüksek kademe yöneticilerinin yetiştiği bir büroydu. Kaleme, sadaret mektubi kalemi’nden seçkin kâtipler alınırdı. Kalem, bazı değişikliklerle 1922 yılına kadar görev yaptı.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu