Amel Etmek Ne Demek? Amel Nasıl Edilir?

Amel, İslamda. insanın bilinçle ve belirli bir amaç için yaptığı her türlü iş ve davranış, İnsanı sorumluluk altına sokan, başka bir deyişle dünya ve ahirette ceza ya da ödül konusu olan her fiil ameldir

Kuran imandan hemen sonra salih amelden söz eder. Salih amel kişi ve topluma dünya ve ahirette belirli bir yarar kazandıracak iş ve davranışlardır. Bu ameller Kuran ve hadislerde belirtilmiş, yapılmaları buyurulmuş ya da öğütlenmiştir. Yasaklanan bir işin yapılmaması da insanı kötülüklerden koruyacağı için o işi yapmamak da bir amel sayılır.

Kuran, salih amel işleyenlerin ödülünü “içinde temelli kalacakları, içlerinden ırmaklar akan Adn cennetleri” olarak ifade etmektedir.

İslama göre amellerin değeri ve göreceği karşılık, kişinin niyetine göredir. Kuran’ın şu ayetleri niyet farkını belirler: “Ahiret kazancını isteyenin kazancını artırırız. Dünya kazancını isteyene de ondan veririz; ama ahirette bir payı bulunmaz” (Şûra: 20).

Hz. Muhammed’in de “Ameller niyetlere göredir” dediği bildirilir. Bu nedenle kimi ameller için niyet şart koşulmuş, amelin geçerliliği niyetin varlığına bağlanmıştır. Sözgelişi namaz, oruç, hac ve zekât gibi amellerde durum böyledir.

İman ile amelin Kuran’da bir arada zikredilmesi bazı bilginleri bunların birbirinin ayrılmaz parçası olduğu sonucuna götürmüştür Bunlara göre eğer amel yoksa iman da yok demektir. Ama İslam bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre amel imanın asıl değil, fer’i (ikincil) bir rüknüdür Dolayısıyla imanın olgunluğunun şartı olmakla birlikte gerçekliğinin ve özünün şartı değildir.