Amin Ne Demek? Amin Anlamı? Niye Amin Diyoruz?

Tanrı kabul etsin" anlamında dua arasında, genellikle de bitiminde söylenir.

Amin nedir, Amin demek sözlük anlamı nedir? Amin ne anlama gelir?

AMİN. öyle olmasını, Tanrı’nın kabul etmesini dileyen ve dualardan soma söylenen sözcük. Arapçaya İbraniceden geçmiştir. Aslı Sami kökenlidir. Bu dildeki anlamı, sert, katı, değişmez şeklindedir, İbranicede ise güvenilen anlamına gelmektedir.

Bir din terimi olan âmin, doğrulama, istemi vurgulama için kullanılmaktadır. Eski İncil’de âmin, duanın hemen başında yer alır ve konuşan kişinin sözünü onaylama amacıyla dinleyiciler tarafından söylenirdi.

Amin sözünün Yahudilerce kullanılmaya başlanmasını, tarihsel belgeler MÖ IV. yüzyıla kadar götürmektedir. Bu terimin Hıristiyanlarca kullanılması ise MS 11. yüzyıla rastlanmaktadır. Aminin dua sonunda söylenmesi dinleyenlere bir tür teşekkür olarak başlamış, daha sonra Yahudiler duayı bitirmek için kullanmışlardır.

Müslümanlıkta ise dualardan sonra söylenmiş, Tanrı’ya yapılan yardım çağrısının kabul edilmesi dilenmiştir.

Âmin alayı, Osmanlı döneminde çocuklar mahalle mektebine başlarken düzenlenen tören.

Alayın yapılacağı günün pazartesi, perşembe ya da bir kandil gününe rastlamasına özen gösterilirdi. Çocuğa yeni giysiler, ortasına nazarlık iliştirilmiş, mavi püsküllü fes giydirilir; omuzundan beline doğru lahuri şal bağlanır, boynuna işlemeli cüz kesesi asılırdı. Alayı oluşturan çocuklar ve ilahiciler, hocanın başkanlığında okuldan hareket eder, ilahiler söyleyip topluca âmin çekerek çocuğun evi önüne gelirdi. Evin kapısında hoca dua eder, kalfayla müzakerecinin arasında alaya katılan çocuğu da alarak ilahi ve âminlerle okula dönülürdü. Okula varınca tekrar dua edilir, kalfa öğrenciyi hocaya teslim ederdi. Âmin çekenlere bahşiş dağıtılır, hocayla kalfaya da ucuna mecidiyeler bağlanmış yağlıklar (mendil) armağan edilirdi,

Halife Osman’ın tedvin ettirdiği (toplayıp, bir araya getirtip yazdırdığı) Kuran’ da Fatiha suresinin sonunda “Âmin” sözcüğünün olmamasına karşılık, sonradan yazılanlarda bu surenin sonuna “Âmin” sözcüğü konulmuştur, İslam gelenekleri uyarınca Fatiha suresini okuyan kişinin, surenin bitiminde “âmin” demesi gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu