Genel KültürEdebiyat

Ana Ne Demektir? Ana İle İlgili Sözler

Ana nedir, ne demektir. Ana sözcüğünün anlamı nedir. İçerisinde Ana geçen deyim, atasözü ve cümleler

ANA. Medeni Yasa’nın tanımına göre çocuk doğuran kadın. Analık için çocuğun evlilikten doğması zorunluğu yoktur. Doğum olayının gerçekleşmesi yeterlidir. Analık hak ve ödevleri yasalarla belirtilmiştir.

Roma’da yalnız medeni hısımlığın geçerli olduğu dönemde ana, çocukların kız kardeşi durumundaydı. Kan hısımlığı kabul edilinceye kadar, özellikle kadının babanın evinde kaldığı dönemlerde ana-çocuk ilişkisi olumsuz durumlar gösterir. Kan hısımlığından sonra analık, hak ve ödevler yönünden gerçek değerini bulur.

Toplumumuz anaya saygıyı, yadsınamaz değerleri arasında saymaktadır.

Ana, yavrusu olan dişi hayvanın adı; dince aziz tanınan kadınlara verilen san,- yaşlı kadınlara saygılı bir seslenme sözü ve velinimet olarak da kullanılmaktadır.

ANA. Terim yapmakta, deyim oluşturmakta ve temel, asıl, esas anlamlarında kullanılmakta olan söz. Sözün Türkçe-de bu biçimde yaygın bir kullanım alanı vardır; atasözleri de bulunmaktadır.

Ana sözü şu kullanış biçimleriyle terim olmaktadır: Ana alçı; Alçı astar. Ana defteri: Acemi oğlanlar için tutulan defter.

 • Ana direk: Parça direklerle uzatılan direğin alt yerleşik bölümü.
 • Ana doğrusu: Matematikte özel durumlu kenar ve hipotenüsün adı.
 • Ana duvar: Kalın dış duvar.
 • Ana rahibe: Başrahibe.
 • Ana borç: Asıl borç.
 • Ana kök: Toprağa diklemesine saplanan ağaç.
 • Ana kubbe: Kubbelerin en önemlisi.
 • Ana renkler: öteki renkleri oluşturan kırmızı, sarı, mavi, beyaz, siyah renkler.
 • Ana madde: Hücre arasını dolduran madde.
 • Ana muhalefet: iktidar dışında sayıca en çok olan parti.
 • Şu kullanışlarda da ana sözü deyimleşmektedir:
 • Anam babam: Teklifsizce bir sesleniş.
 • Ana baba günü: Kalabalık, tehlikeli zaman, durum.
 • Ana yavrusu: Nazlı büyütülmüş çocuk.
 • Ana kucağı: Ananın sevgi dolu çevresi.
 • Ana rahmine düşmek: Dölyatağında dölütün oluşması.
 • Ana yüreği: Analık duygusu.
 • Anamın ak sütü gibi helal olsun: Karşılıksız bağışlamak.
 • Anası ağlamak: Eziyet çekmek.
 • Anası danası: Soyu, sopu.
 • Anası turp, babası şalgam: Ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.
 • Anasının bahtı kızına: Kızın talihinin anasına benzemesi.
 • Anasından doğduğuna pişman etmek; anasından emdiği süt burnundan gelmek: Çok üzmek, sıkıntı çekmek.
 • Anasını ağlatmak: üzüntü vermek.
 • Anasının gözü: Argoda kurnaz.
 • Anasının ipini satmış: Her türlü kötülüğün beklenildiği kimse.
 • Anasının kızı: Anasının huyları kendisinde görülen kız.
 • Atasözlerinden bazıları da şunlardır: Ana hakkı. Tanrı hakkı. Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar. Ana gibi yar olmaz.